Logo Institut del Teatre

ESTAE (Luminotècnica | Tècniques de so | Maquinària escènica)

Comparteix

En el següent document en pdf trobaràs aquesta informació: 

1. Presentació 

2. Directori 
2.1. Escoles, centres i espais
2.2. Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre
2.3. Consell de Direcció de l’Institut del Teatre 
2.4. Equip directiu de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) 

3. Els estudis
3.1. Uns estudis nous per a unes professions antigues
3.2. Competències d’aquestes professions i sortides professionals 
3.3. Tipologia 
3.4. Objectius 
3.5. Destinataris 
3.6. Titulació i estructura 
3.7. Mètode didàctic 
3.8. Professorat

4. Pla d’estudis 
4.1. Un únic programa i tres especialitats terminals 
4.2. Durada i càrrega lectiva 
4.3. Agrupació d’unitats formatives en departaments didàctics 
4.4. Programa de mòduls professionals i d’unitats formatives 

5. Les pràctiques 
5.1. Tipus 
5.2. Organització de la Formació al centre de treball (FCT)
5.3. Pràctiques a l’estranger (programa EPTE) 
5.4. Organització de les pràctiques d’empresa a l’estranger 

6. Matrícula 
6.1. Matriculació 
6.2. Matriculació fora de termini 
6.3. Anul·lació de matrícula 
6.4. Preus 
6.5. Convalidacions
6.6. Matriculació a temps parcial

7. Normativa acadèmica i administrativa 
7.1. Informació i comunicació 
7.2. Escolaritat 
7.3. Calendari i horaris 
7.4. Assistència i puntualitat 
7.5. Procés d’avaluació 
7.6. Convocatòries ordinàries 
7.7. Anul·lació de convocatòries 
7.8. Avaluació 
7.9. Qualificacions 
7.10. Publicació de les notes d’avaluació 
7.11. Continuïtat acadèmica i unitats formatives pendents 
7.12. Normativa de permanència
7.13. Expedició de diplomes i certificats acadèmics 
7.14. Normes de convivència
7.15 Prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere de l’alumnat de l’Institut del Teatre

8. Calendari acadèmic  

9. Tutors i òrgans representatius 
9.1. Tutors 
9.2. Delegats ESTAE 
9.3 Consell Escolar ESTAE 
9.4 Consell d’Estudiants de l’Institut del Teatre 
9.5 Representants al Consell de Direcció de l’Institut del Teatre 
9.6 Equip de delegats de l’Institut del Teatre 

10. Instal·lacions i equipaments 
10.1. Materials i instal·lacions de la FPC i la UPC 
10.2. Materials i instal·lacions de l’Institut del Teatre 
10.3. Campus virtual
10.4 Normes per a la utilització de l’aula laboratori d’informàtica i l'aula laboratori de so 
10.5. Normes per a la utilització del taller de construcció i les aules tècniques i laboratoris
10.6. Normes per al treball als espais escènics 
10.7. Normes per a l’ús dels equips cedits o de lloguer 
10.8. Vestuari i equips de protecció individual (EPI) 

11. Emergències 
11.1. Evacuació del centre 
11.2. Confinament al centre 

12. Serveis a disposició de l’alumnat 
12.1. Biblioteques 
12.2. Assistència a teatres i representacions de tallers 
12.3. Assegurança escolar 
12.4. Secretaria 

13. Localització 
13.1. Centre del Vallès de l’IT i instal·lacions annexes 
13.2. UPC. Campus de Terrassa 
13.3. Plànols 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x