Logo Institut del Teatre

ESAD (Interpretació | Direcció i Dramatúrgia | Escenografia)

Comparteix

Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que rebem relacionades amb els estudis de Teatre a l'Escola Superior d'Art Dramàtic, ESAD. Si no trobes resposta en aquest llistat posa't en contacte amb nosaltres.

Tipus d’estudis

Quin tipus d'estudis ofereix l'ESAD?
Els estudis que donen lloc a l’obtenció del títol superior en art dramàtic. Consta de tres especialitats: Direcció escènica i dramatúrgia; Escenografia i Interpretació.

Quina durada tenen els estudis de l’ESAD?
El programa d’estudis té una durada de quatre cursos acadèmics.

Quins són els horaris dels estudis que ofereix l'ESAD?
Es concentren majoritàriament als matins, de dilluns a divendres, de 8 a 15.00 h.

Quin cost tenen els estudis que ofereix l'ESAD?
Tot i que depèn del nombre de crèdits a què l’alumne es matriculi, un curs acadèmic complet té un cost de 1.897,80 € (60 ECTS, 31,63 € crèdit).

Quants alumnes s’admeten per promoció a l’ESAD?
El nombre d'alumnes admesos cada any depèn de l’especialitat: Direcció escènica i Dramatúrgia, 12 alumnes nous; Escenografia, 12 alumnes nous; Interpretació, 46 alumnes nous.

En quina llengua s’imparteixen els estudis de l'ESAD?
La llengua vehicular i de comunicació del centre és el català.

Requisits i proves d’accés

Quins són els requisits d’accés a l'ESAD?
Haver assolit el Batxillerat, independentment de la modalitat que s’hagi escollit, o haver superat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, i superar les proves d’accés específiques. No cal haver superat les PAAU. En cas que els aspirants hagin cursat els estudis a l’estranger, cal tramitar l’homologació dels estudis equivalents al Batxillerat davant del Ministeri d’Educació o el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Si no tinc el Batxillerat, puc fer les proves d’accés a l’ESAD?
Per als més grans de 19 anys d’edat, o complerts durant l’any en curs, que no estiguin en possessió del títol de Batxillerat ni hagin superat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podran obtenir el requisit acadèmic si superen prèviament una prova general en relació als objectius de Batxillerat organitzada per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Quan es donen a conèixer les bases de les proves d'accés de l'ESAD?
La informació detallada del contingut i el calendari de les proves d’accés es publica, habitualment, a partir de la segona quinzena del mes de març.

Quan i com es formalitza la inscripció a les proves d’accés de l’ESAD?
El període d’inscripció acostuma a ser el mes de maig. La informació relativa a les convocatòries de proves d’accés es difon a través de la pàgina web de l'Institut del Teatre. Consulteu l'enllaç: Proves d'accés ESAD.

Quan tenen lloc les proves d’accés a l’ESAD?
Les proves d’accés tenen lloc anualment, al llarg del mes de juny i juliol, en diverses sessions.

Quin és el contingut de les proves d’accés a l’ESAD?
La prova d’accés consta d’un exercici escrit, comú a les tres especialitats de l’ESAD, i un exercici específic per a cadascuna d’elles. En el cas de l’especialitat d’Interpretació és important tenir un cert nivell de dicció catalana.

Com es puntuen les proves d’accés a l’ESAD?
La qualificació final de les proves d’accés és el resultat d’aplicar la mitjana aritmètica entre les notes obtingudes a l’exercici escrit comú i a l’exercici específic.

Si sóc estranger, em cal alguna documentació específica?
A més de l’homologació d’estudis de Batxillerat, en cas de ser admès com a alumne oficial de l’ESAD, caldrà que es tramiti el NIE (Número d’Identificació d’Estranger) a l'efecte de poder tramitar l’alta del número de la Seguretat Social.

Altres

A quines beques es pot optar per cursar els estudis de l’ESAD?
Els alumnes tenen dret a demanar les beques oficials que cada any concedeix el Ministeri d’Educació per a desplaçament o materials.

També poden optar als ajuts econòmics propis de l’ESAD tots els alumnes oficials que hagin acabat el curs i que compleixin determinats requisits econòmics i acadèmics.

Com puc convalidar assignatures de la meva llicenciatura amb les de l'ESAD?
La convalidació d’assignatures d’altres llicenciatures amb les de l’ESAD és un tràmit que s’ha de fer necessàriament davant del Ministeri d’Educació. És aquest organisme qui té la capacitat normativa per convalidar o homologar estudis artístics.

Com puc traslladar el meu expedient des d’una altra escola oficial a l'ESAD?
Els alumnes d’altres escoles superiors d’art dramàtic, oficials i d’àmbit espanyol, que vulguin continuar els seus estudis a l’Institut del Teatre, poden sol·licitar el trasllat d’expedient. Per resoldre les sol·licituds de trasllat es tindran en compte un mínim de criteris acadèmics i caldrà que es presenti, en el període que s’estableixi a aquest efecte, la documentació acreditativa de la seva situació acadèmica.

De quins programes d'intercanvi amb altres països em puc beneficiar com a estudiant de l'ESAD?
L’ESAD té signats acords per a lamobilitat d’estudiants amb institucions d’ensenyament superior artístic d’àmbit europeu en el marc del programa ERASMUS.

Més informació a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x