Logo Institut del Teatre

Junta de Govern

Comparteix

La Junta de Govern és l'òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinàries de l'Institut. Té la composició següent:

Presidència
La persona que ocupi la Presidència de la Diputació de Barcelona o qui delegui. 

Vocals

 • Sis membres designats pel Ple de la Diputació de Barcelona.
 • La persona que ocupi la Direcció General.
 • La persona que ocupi la Gerència


Correspon a la Junta de Govern

 • Aprovar i adjudicar els expedients de contractació i l'autorització i disposició de despeses.
 • Aprovar convenis amb persones i entitats públiques i privades.
 • Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l'Institut del Teatre.
 • Informar i elevar les modificacions del pressupost a la Diputació de Barcelona.
 • Exercitar tot tipus d'accions, recursos i peticions en defensa dels interessos de l'Institut del Teatre.
 • Fer la provisió de places i llocs de treball del personal no permanent de l'Institut.

 

Presidenta

 • Sra. Candela López Tagliafico (presidenta delegada de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona)

 

Vocals designats per la Diputació de Barcelona

 • Alba Barnusell Ortuño (Vicepresidenta)
 • Filo Cañete Carrillo
 • Manel Brinquis Pérez
 • Montse Guri i López
 • Joan Galiano i Peralta
 • Rosa Boladeras Domingo


Vocals representants de l’Institut del Teatre

 • Sra. Sílvia Ferrando Luquin (Directora General de l'Institut del Teatre)
 • Sr. Toni Pérez Rodríguez (Gerent de l’Institut del Teatre)
   

Secretari delegat

 • Sr. Francesc Bartoll Huerta


Interventora delegada

 • Sra. M. José Villarrubia Gériz

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x