Logo Institut del Teatre

L'especialitat de Coreografia i Interpretació s'adreça a futurs coreògrafs i creadors escènics, ballarins o investigadors interessats en l'estudi de la dansa com a fet artístic i escènic.

Especialitat de coreografia i interpretació

Objectius

Perfil professional

Pla d’estudis

Calendari acadèmic i horaris

Reconeixement i validació de crèdits

Pràctiques

Treball final

Plans docents

Pla docent 1r curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

Pla docent 2n curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

Pla docent 3r curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

Pla docent 4t curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

 

Objectius

Els estudis de l'especialitat de Coreografia i interpretació del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre estan orientats a la formació dels futurs coreògrafs i creadors escènics, ballarins que vulguin ampliar els seva formació o investigadors especialitzats en les tècniques del moviment i la seva expressió artística des de la perspectiva de l'estudi de la dansa com a fet artístic i escènic.

Al llarg dels estudis es realitzen pràctiques de creació dels projectes coreogràfics dels alumnes i s’organitzen trobades amb professionals en exercici per compartir espais d'estudi i d'aprenentatge i per facilitar l’intercanvi d’experiències amb estudiants i centres d'altres països.

Perfil professional

El Reial Decret  632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de dansa, defineix el perfil professional del graduat en dansa en l’especialitat de Coreografia i interpretació com a  professional altament qualificat que disposa dels coneixements i tècniques necessàries que li permeten desenvolupar-se com a creador, coreògraf i intèrpret. Ha de conèixer profundament diferents tècniques, escoles i repertoris de dansa, així com tècniques corporals i llenguatges de moviment des de les perspectives biomecànica, històrica, artística, expressiva i interpretativa, entre d’altres. Posseeix sòlids coneixements interpretatius, tècnics i teòrics sobre la pràctica de la dansa i del repertori i la creació coreogràfica. Coneix els recursos i les eines de creació, composició, els diferents llenguatges i disciplines escèniques, musicals, tecnològiques i visuals d’acord a l’exercici  professional. També haurà de ser capaç d’utilitzar-se a sí mateix com a instrument per expressar, crear, comunicar i integrar tot tipus de recursos cognitius, tècnics i artístics, propis o no, posant-los al servei de la interpretació, creació i transmissió del coneixement. Ha d’estar obert a les innovacions tecnològiques, artístiques, culturals, socials i científiques i a les noves tendències creatives. Ha d’analitzar el context en el que es desenvolupa la seva activitat, planificant i organitzant les seves propostes i  projectes artístics.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis de l’especialitat de Coreografia i interpretació  està dissenyat per assolir el perfil i les competències en base a una acció formativa de 240 ECTS (European Credit Transfer System), repartits en quatre anys a raó de 60 ECTS cada un. Els crèdits repartits en les diferents matèries són de formació bàsica, obligatoris, optatius, pràctiques externes i treball final.

- Calendari acadèmic i horaris:

Podeu consultar el calendari acadèmic i horaris aquí.

- Reconeixement  i validació de crèdits:

El Conservatori Superior de Dansa (CSD), sota l’aprovació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot realitzar el reconeixement i validació de crèdits derivats d’activitats acadèmiques i/o professionals dels seus estudiants a partir de tres supòsits diferents:

  • Normativa i protocol de reconeixement de crèdits per activitats professionals CSD
  • Reconeixement de 6 crèdits per activitats de participació CSD
  • Reconeixement de crèdits per altres estudis cursats a l’EEES

Pots consultar la informació específica consultant l'apartat sobre el reconeixement de crèdits del CSD.

La documentació i sol·licitud s’han de presentar a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

- Normativa general sobre reconeixement de crèdits:

  • Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors
  • Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior

 

- Pràctiques:  

Dins del currículum de la titulació superior de dansa de l’Institut del Teatre es contemplen les pràctiques externes com a part important de la formació acadèmica. Aquestes pràctiques externes es poden realitzar a 3r o a 4t curs en qualsevol de les especialitats de la titulació. Són assignatures de 3 ECTS, de caràcter obert, amb un treball de competències múltiples i variades segons el tipus d’activitat que es porti a terme. L’objectiu de les pràctiques externes és el d’incentivar la pràctica pedagògica i coreogràfica fora del centre, per potenciar la relació laboral dels alumnes amb la professió.

Podeu consultar els convenis de pràctiques vigents aquí.

A més, l’especialitat de Coreografia i interpretació té una assignatura més de pràctiques: “Ajudantia a la direcció coreogràfica”. Aquesta és una assignatura de 3 ECTS, obligatòria, amb l’objectiu de posar l’alumne amb una situació real/professional del que és un procés de creació d’un espectacle de dansa, treballant al costat d’un coreògraf, o una companyia de dansa i del seu equip. L “Ajudantia de direcció coreogràfica” consisteix en assistir parcial o totalment a un procés de preparació, assajos i posada en escena d’una coreografia, entenent-se com a coreografia un treball de composició on el llenguatge coreogràfic sigui la base. Podeu consultar el Pla docent aquí.

- Treball Final:

Protocol Treball Final Coreografia i interpretació

El Treball Final de l’especialitat de Coreografia i Interpretació es realitza al 4t curs dels ensenyaments superiors de dansa. Aquesta assignatura té 12 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) amb un total de 120 hores presencials de treball i 180 hores per al treball autònom de l’alumnat.

L’objectiu de l’assignatura de Treball Final és el de realitzar una creació, producció i presentació en viu d’un espectacle coreogràfic en un dels teatres de l’Institut. La durada de l’espectacle ha de ser entre 40 i 60minuts (l’espectacle pot estar composat per una o vàries peces). Es pot consultar el detall al Pla docent de l’assignatura.

Si ets a punt de finalitzar els estudis, també pots consultyart els serveis del "Servei de Graduats i Graduades" on trobaràs la "Guia de serveis i recursos".

Plans docents

Els plans docents són un instrument al servei de l’estudiant on es mostra tota la informació relativa a l’organització i planificació de les assignatures al llarg del curs. Constitueixen una eina bàsica amb informació detallada sobre les competències/resultats d’aprenentatge, els principals blocs temàtics i activitats temporalitzades, així com el sistema d’avaluació.

Tots els plans docents de la titulació són públics i es poden consultar en els següents links:

Pla docent primer curs

 

Pla docent segon curs

 

Pla docent tercer curs

 

Pla docent quart curs

Continguts relacionats

  • TS dansa_Conservatori Institut del teatre_ca.png

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x