Logo Institut del Teatre

CSD (Coreografia i interpretació | Pedagogia de la dansa)

Comparteix

Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents que rebem relacionades amb els estudis de dansa al CSD. Si no trobes resposta en aquest llistat posa't en contacte amb nosaltres.

Tipus d’estudis

Quin tipus d'estudis ofereix el CSD?
Els estudis que donen lloc a l’obtenció del títol superior en dansa. Aquesta formació s’estructura en dues especialitats: Pedagogia de la dansa i Coreografia i interpretació. Pots consultar més informació de cada una de les especialitats en aquest enllaç

Quina durada tenen els estudis del CSD?
El programa d’estudis té una durada de quatre cursos acadèmics.

Quins són els horaris dels estudis que ofereix el CSD?
Es concentren majoritàriament els matins, de dilluns a divendres, de 8 a 15.00 h. Per més detall pots consultar l'apartat calendari i horaris acadèmics. 

Quin cost tenen els estudis que ofereix el CSD?
Tot i que depèn del nombre de crèdits a què l’alumne es matriculi, un curs acadèmic complet té un cost de 1.930,80 € (60 ECTS, 32,18 € crèdit). Per més informació consulta l'apartat: taxes i preus públics del Conservatori Superior de Dansa.

Quants alumnes s’admeten per promoció al CSD?
El nombre d'alumnes admesos cada any depèn de l’especialitat: Pedagogia de la Dansa, 12 alumnes nous; Coreografia i interpretació de la dansa, 12 alumnes nous.

En quina llengua s'imparteixen els estudis del CSD?
La llengua vehicular i de comunicació del centre és el català.

Puc fer alguna visita per conèixer l'escola i els seus estudis?
Cada any organitzem entre els mesos de març i abril una jornada de portes obertes i unes sessions de dansa gratuïtes per a totes aquelles persones interessades en conèixer els estudis. També som presents al Saló de l'Ensenyament. Per més informació consulta l'apartat: Portes Obertes. 

Requisits i proves d’accés

Quins són els requisits d’accés al CSD?
Haver assolit el Batxillerat, independentment de la modalitat que s’hagi escollit, tenir el títol de Grau Mitjà o Professional de Dansa i superar les proves d’accés específiques. No cal haver superat les PAAU. En cas que els aspirants hagin cursat els estudis a l’estranger, cal tramitar l’homologació dels estudis equivalents al Batxillerat i al Grau Professional de Dansa davant del Ministeri d’Educació. Per més dubtes, consulta l'apartat Futurs estudiants del CSD

Si no tinc el Batxillerat, puc fer les proves d'accés del CSD?
Per als més grans de 18 anys d’edat, o complerts durant l’any en curs, que no estiguin en possessió del títol de Batxillerat ni hagin superat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podran obtenir el requisit acadèmic si superen prèviament una prova general en relació als objectius de Batxillerat organitzada per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per a més informació post visitar la pàgina del Departament d’Educació de la Generalitat: Prova per a aspirants sense el requisit acadèmic

Quan es donen a conèixer les bases de les proves d'accés del CSD?
La informació detallada del contingut i el calendari de les proves d’accés es publica, habitualment, a partir de la segona quinzena del mes de març. Pots donar-te d'alta del butlletí de notícies de l'Institut del Teatre per estar informat. 

Quan i com es formalitza la inscripció a les proves d’accés del CSD?
El període d'inscripció a les proves d'accés acostuma a ser el mes de maig. La informació relativa a les convocatòries de proves d’accés es difon a través de la pàgina web de l'Institut del Teatre. Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés CSD.

Quan tenen lloc les proves d’accés al CSD?
Les proves d’accés tenen lloc, anualment, al llarg del mes de juny, en diverses sessions. Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés CSD.

Quin és el contingut de les proves d’accés al CSD?
La prova d’accés consta d’un exercici teòric, comú a les dues especialitats del CSD, i un exercici teoricopràctic específic per a cada especialitat.Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés CSD.

Com puc sol·licitar l'adaptació de les proves d'accés si tinc necessitats educatives especials? 
Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d'accés. A aquests efectes, les persones interessades han de presentar la sol·licitud a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). És la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa qui resol la sol·licitud d'adaptació de la prova i comunica a l'Institut del Teatre les mesures a aplicar. Per més informació consulta l'enllaç: alumnes amb necessitats educatives especials.


Com es puntuen les proves d’accés al CSD?
La qualificació final de les proves d’accés és el resultat d’aplicar la mitjana aritmètica entre les notes obtingudes a l’exercici teòric i a l’exercici pràctic. Per més informació consulta l'enllaç: Proves d'accés CSD.

Si sóc estranger, em cal alguna documentació específica?
A més de l’homologació d’estudis de Batxillerat o de Grau Professional de Dansa, en cas de ser admès com a alumne oficial del CSD, caldrà que es tramiti el NIE (Número d’Identificació d’Estranger) a l'efecte de poder tramitar l’alta del número de la Seguretat Social. Per més informació contacta amb la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.
 

Altres

A quines beques es pot optar per cursar els estudis del CSD?
Els alumnes tenen dret a demanar les beques oficials que cada any concedeix el Ministeri d’Educació per a desplaçament o materials. També poden optar als ajuts econòmics propis de l’Institut del Teatre tots els alumnes oficials que hagin acabat el curs i que compleixin determinats requisits econòmics i acadèmics. Per més informació consulta l'apartat: Beques i Ajuts.

Com puc convalidar assignatures de la meva llicenciatura amb les del CSD?
La convalidació d’assignatures d’altres llicenciatures amb les del CSD és un tràmit que s’ha de fer necessàriament davant del Ministeri d’Educació. És aquest organisme qui té la capacitat normativa per convalidar o homologar estudis artístics. Per més informació contacta amb la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

Com puc traslladar el meu expedient des d'una altra escola oficial al CSD?
Els alumnes d’altres escoles superiors de dansa, oficials i d’àmbit espanyol, que vulguin continuar els seus estudis a l’Institut del Teatre, poden sol·licitar el trasllat d’expedient. Per resoldre les sol·licituds de trasllat es tindran en compte un mínim de criteris acadèmics i caldrà que es presenti, en el període que s’estableixi a aquest efecte, la documentació acreditativa de la seva situació acadèmica. Per més informació, consulta l'enllaç: Trasllat d'expedients.

De quins programes d’intercanvi amb altres països em puc beneficiar com a estudiant del CSD?
El CSD té signats acords per a la mobilitat d’estudiants amb institucions d’ensenyament superior artístic d’àmbit europeu en el marc del programa ERASMUS. Per més informació pots consultar l'apartat: Mobilitat Internacional

Més informació a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x