Logo Institut del Teatre
 
 
INDICADORS DE QUALITAT ESAD
 

Els indicadors, entesos com a dades quantitatives o qualitatives que aporten informació objectiva sobre l’estat o evolució d’un procés o activitat, són un component important en el SGIQ-ESAD degut a la seva principal funció: la seva utilització en l'anàlisi de la realitat del centre, servint de base per a la reflexió, disseny i posada en marxa d’accions per a la millora de la qualitat de les titulacions.

Per a la recollida de dades i indicadors de qualitat de l'escola s’han respectat les indicacions establertes per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) en el seu programa AUDIT, a través de la Guia d'avaluació del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels EAS. El sistema es basa en una sèrie de processos, amb els seus respectius indicadors, que despleguen les directrius d'aquest programa i que es realitzen per garantir la qualitat dels ensenyaments que s'imparteixen.
 

L'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) realitza anualment la recollida de dades i indicadors en base a la Guia per al Seguiment dels Títols  d'Ensenyaments  Artístics Superiors .

Els indicadors de qualitat s'han anat recollint i analitzant per a la millora de la titulació des del curs acadèmic 2013-2014.

Sèrie temporal d'indicadors d'accés, professorat, mobilitat, satisfacció, resultats acadèmics i inserció laboral de l'ESAD

 

D'entre el conjunt d'indicadors que es recullen a partir de l'activitat acadèmica de l'ESAD, a continuació es proporciona informació addicional sobre els indicadors vinculats amb la satisfacció i la inserció laboral:

Indicadors de satisfacció

Les enquestes de satisfacció són un instrument que permet recollir informació per poder incidir en la millora de l'activitat docent i assegurar una gestió correcta dels serveis que s'ofereixen.

L'ESAD disposa d'un sistema estandaritzat d'enquestes sobre la satisfacció dels estudiants amb les assignatures cursades i l'actuació docent, satisfacció sobre serveis i equipaments  i satisfacció dels graduats amb els estudis cursats (enquesta AQU d’inserció laboral).

A continuació es presenten els informes amb els resultats de les enquestes de satisfacció que van respondre els alumnes de l'ESAD l’any acadèmic 2022-2023:

 

També es poden consultar els informes amb els resultats de les enquestes de satisfacció d'anys anteriors: 

 

Indicadors d'inserció laboral

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, coordina l'enquesta que es realitza d'inserció laboral als titulats i les titulades de les universitats catalanes, en aquesta enquesta també hi participa l'Institut del Teatre com a centre que imparteix ensenyaments artístics superiors equivalents a grau. En el següent enllaç podeu consultar l’últim informe de l'AQU sobre la inserció laboral dels titulats dels ensenyaments artístics superiors:

Indicadors d'inserció laboral dels titulats dels ensenyaments artístics superiors

 

Fitxes dels indicadors de qualitat

Amb l’objectiu d’aportar transparència sobre com s’obtenen les dades i també per ajudar en la seva interpretació, a continuació es presenten les fitxes dels indicadors publicats:

Indicadors vinculats amb els resultats acadèmics

 

Indicadors vinculats amb l’accés i matrícula als estudis superiors

 

Indicadors vinculats amb la satisfacció de l’alumnat

 

Indicadors vinculats amb la mobilitat

 

Indicadors vinculats amb la inserció laboral*

 

Indicadors vinculats amb el professorat

 


Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x