Logo Institut del Teatre

Consell General

Comparteix

El Consell General és l'òrgan de govern que assumeix la direcció superior i l'alta orientació i fixació de les grans línies d'actuació de l'Institut del Teatre. El Consell General té la composició següent:

Presidència
La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Vocals
Dos membres designats pel ple de la Diputació de Barcelona més els vocals de la Junta de Govern.

Correspon al Consell General

 • Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada.
 • Informar i elevar el projecte de pressupost a la Diputació de Barcelona, per sotmetre'l a l'aprovació del Ple.
 • Proposar la modificació dels Estatuts de l'Institut del Teatre, amb caràcter previ a la seva elevació a la Diputació de Barcelona.
 • Conèixer els convenis que es formalitzin entre l'Institut del Teatre i altres persones o entitats, públiques o privades.
 • Ser informat de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de l'organisme, i efectuar-ne el seguiment.

 

Presidenta

 • Excma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó (Presidenta de la Diputació de Barcelona)

Vocals designats per la Diputació de Barcelona

 • Joan Carles Garcia i Cañizares (Vicepresident)
 • Ferran Mascarell i Canalda
 • Joan Francesc Marco Conchillo
 • Francesc Xavier Marcé Carol
 • Josep Altayó Morral
 • Gemma Sendra Planas
 • Josep Monràs Galindo
 • Carmela Fortuny i Camarena


Vocals representants de l’Institut del Teatre

 • Sra. Sílvia Ferrando Luquin (Directora General de l’Institut del Teatre)
 • Sr. Toni Pérez Rodríguez (Gerent de l’Institut del Teatre)


Secretari delegat

 • Sr. Francesc Bartoll Huerta


Interventora delegada

 • Sra. M. José Villarrubia Gériz

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x