Logo Observatori de les Arts Escèniques Aplicades

Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social

1. A qui s'adreça: Educadors/es socials; mestres d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat; professors/es de teatre, dansa i música; mestres d'educació especial; graduats en antropologia social i cultural, sociologia, ciències polítiques i humanitats; llicenciats; diplomats; altres titulacions superiors; monitors; treballadors i integradors socials; i, en general, tota persona interessada en les arts per l'acció social.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres d'ensenyament públics i/o privats, d'infantil, primària i secundària, centres cívics, de lleure, terapèutics, serveis d'atenció social, centres d'infants, adolescents i joves, centres penitenciaris, residències de persones grans i associacions veïnals.

3. Estructura: 6 mòduls (vegeu programació). Hores totals: 111 hores de treball presencial i 139 de treball autònom. Crèdits totals: 10 ECTS.

4. Calendari: Del 26 d'octubre de 2018 al 27 de juliol de 2019. Vegeu calendari de sessions.

5. Horaris: En caps de setmana. Divendres de 17.00 a 22.00 h, i dissabtes de 10.00 a 20.00 h.

6. Direcció i coordinació: Ester Bonal i Raimon Àvila.

7. Programa: Detallat més avall.

8. Títol: Postgrau de títol propi per l'Institut del Teatre.

9. Preu: 950,00 € + 17 € d'assegurança. Descompte del 20% per a graduats de l'IT i del 25% per a estudiants de l'IT.

10. Inscripció: Del 2 de juliol al 12 de setembre de 2018.

Els documents es poden presentar, presencialment o per mail, a:
Secretaria Acadèmica General
Horari de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 17 h. Divendres tarda, tancat. Agost tancat.
Plaça Margarida Xirgu, s/n. 08004 Barcelona
Tel. 93 227 39 55
sec_acad.it@institutdelteatre.cat

11. Matriculació: Del 25 al 28 de setembre de 2018.

12. Places: 21.

13. Procés de selecció: En el procés de selecció es tindrà en compte la carta de motivació, es farà atenent els cv acadèmic i professional, i podrà tenir lloc una entrevista personal. El 14 de setembre de 2018 es publicarà el llistat d'admesos, així com la llista d'espera si fos el cas.

14. Organització i lloc d'impartició: Institut del Teatre-Seu de Barcelona.

15. Consultes generals: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat

Presentació
Per al curs 2018-2019 l'Institut del Teatre presenta, conjuntament amb Xamfrà, la 2a edició del Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social, dirigit als graduats i professionals de l'àmbit de les ciències socials, de l'educació i de les arts escèniques i, en general, qualsevol persona interessada en les arts escèniques com a mitjà d'empoderament personal.

El postgrau capacita per a intervenir com a creadors, ajudants, promotors, productors, programadors, avaluadors o generadors de projectes d'arts escèniques aplicades a la comunitat en múltiples àmbits pedagògics i socials.

Context
En els últims anys són cada vegada més freqüents els projectes i actuacions socials i comunitaris que recorren a les arts escèniques per aconseguir millorar el seu impacte. Les propostes escèniques que es generen en contextos socials pateixen, però, sovint, de baixa qualitat artística, o bé han estat una còpia dels estàndards culturals més comercials sense comptar amb professionals que tinguin la possibilitat d'explorar altres expressions culturals i artístiques de major rellevància. És, doncs, summament important que els mateixos artistes que iniciïn el seu treball vinculant-se a aquests contextos hagin reflexionat i s'hagin enfrontat a les principals preguntes sobre la qüestió ètica: la relació de poder que existeix entre l'artista i el grup i viceversa, perquè aquestes propostes no acabin reproduint els mateixos mecanismes que van generar el problema social, i no arribin a ser contraproduents.

Docents
El postgrau té un quadre de professionals suficientment ampli i variat per poder tutoritzar adequadament projectes enquadrats en les arts escèniques aplicades i una àmplia possibilitat d'aplicació de projectes en contextos comunitaris reals en el territori.

Héctor Alonso, sociòleg, educador de carrer i professor
Mireia Asensio, antropòloga social, educadora i especialista en arts escèniques aplicades en contextos educatius i comunitaris
Josep Maria Aragay, integrador Social, Educador Social i Musicoterapeuta
Ester Bonal, directora de Xamfrà i professora a l'ESMUC
Marta Casas, antropòloga especialitzada en immigració, gestió de la diversitat i la convivència, coordinadora de Teler de Música
Jordi Cortés, ballarí, coreògraf i professor a la companyia Liant la Troca amb persones amb diversitat
Carles Fernández Giua, director de la companyia La Conquesta del Pol Sud
Eva García, actriu i formadora, acompanya i implementa projectes d'art comunitari
Pepelú Guardiola, actor, director i professor del departament d'interpretació de l'Institut del Teatre de Barcelona
Albert Gumí, intèrpret de clarinet, compositor i professor a l'ESMUC
David Martínez, cofundador i director de l'Associació Cultural La Nave Va (Teatre i transformació); actor i pedagog
Queralt Prats, estudis Superiors de música al Birmingham Conservatoire (UCE), fundadora i directora d'ARTransforma
Angie Rosales, actriu especialitzada en clown i fundadora de l'Associació Pallapupas
Didier Ruiz, actor i director de La compagnie des Hommes.
Anna Sabaté, actriu, directora, formadora i coach. Directora de Teatre i consciència
Laia Serra, titulada Superior en pedagogia de l'Instrument per l'ESMUC i directora de Comusitària, organització dedicada al Desenvolupament Cultural Comunitari
Santi Serratosa, percussionista corporal i director de la SSM BigHand
Eugenio Szwarcer, escenògraf i dissenyador de vídeo
Aina Tarabini, doctora i professora de sociologia a la UAB

Objectius
Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir propostes d'intervenció amb arts escèniques, viables i coherents amb els objectius establerts.
Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica
Experimentar l'aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i empoderament personal i de grup.

Pla d'estudis
El postgrau proposa una formació sobre uns continguts i perfils professionals especialment desatesos en el context espanyol com poden ser: l'adaptació de tècniques escèniques al treball amb col·lectius amb necessitats específiques; el desenvolupament de projectes artístics en contextos de dificultat social o rígidament institucionalitzats; la gestió i producció cultural d'aquests projectes i companyies en relació amb la seva exhibició escènica; el paper de l'artista com a acompanyant dels processos de creació propis dels grups.

El seu pla d'estudis configura un marc formatiu global per endinsar-se, amb garanties de qualitat i rigor, en la pràctica de les arts escèniques aplicades, especialment en els àmbits de la música, la dansa i el teatre.

El postgrau conclou amb un projecte final en el qual l'estudiant ha d'aplicar els mètodes i les eines adquirides per elaborar un projecte original en funció de la seva pròpia trajectòria i interessos.


PROGRAMA

Mòdul Eines d'arts escèniques
Objectius: experimentar i conèixer la dansa, la música i el teatre com a eines d'integració social i empoderament.
Bloc de Dansa
Docent: Jordi Cortés
Bloc de Música
Docents: Albert Gumi i Santi Serratosa
Bloc de Teatre
Docents: Didier Ruiz i Anna Sabaté

Mòdul Pràctica de creació i escenificació
Objectius: Descobrir les lògiques de l'art escènic comunitari a través d'un procés de creació escènica grupal. Sensibilitzar a l'ús de l'espai escènic i l'atmosfera visual i plàstica.
Docents: Carles Fernández Giua i Eugenio Szwarzer.

Mòdul Mirades, societat, comunitat
Objectius: Analitzar críticament els supòsits subjacents en els discursos i pràctiques relacionats amb la diversitat i la intervenció sociocomunitària, així com observar els condicionants i els efectes de les percepcions socials. Establir un marc conceptual per a la gestió de la diversitat: factors de diversitat, processos migratoris, complexitat social... Establir pautes d'anàlisi dels contextos concrets per a la intervenció socioeducativa. Conèixer els principis del Treball educatiu en xarxa. Conèixer els fonaments de les desigualtats educatives. Poder-los aplicar en un projecte interdisciplinari. Entendre les relacions entre desigualtats socials i educatives, tot aprenent a reconèixer els seus mecanismes explicatius.
Bloc de Mirades
Docent: Marta Casas
Bloc de Societat i comunitat
Docent: Aina Tarabini

Mòdul Models d'arts escèniques i acció social
Objectius: Conèixer l'experiència de 8 models d'acció social emblemàtics de la mà dels seus líders
Josep Maria AragayBasket Beat
Laia Serra: Comusitària
Eva Garcia: Transformas
David Martínez: La Nave Va
Queralt Prats: ARTransforma
Angie RosalesPallapupas
Héctor Alonso: Espacio mestizo
Ester Bonal: Xamfrà

Mòdul Disseny, producció i avaluació de projectes
Objectius: proporcionar eines per estructurar i desenvolupar un projecte d'intervenció social de llarg abast amb diferents orientacions, i analitzar i reflexionar sobre projectes existents.
Docents: Ester Bonal, Marta Casas i Mireia Asensio

Mòdul Projectes
Objectius: L'objectiu fonamental del projecte de postgrau és dotar l'alumne de la capacitat de pensar i dissenyar una proposta real d'intervenció des de les arts escèniques, per a l'acció social.
Tutors: Héctor Alonso, David Martínez, Pepelú Guardiola, Mireia Asensio

L'Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s'arriba al mínim establert d'alumnes matriculats, així com de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari, per causes alienes al centre.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

Carregant...
x