Logo Observatori de les Arts Escèniques Aplicades

Postgrau en Teatre i Educació

El Postgrau en Teatre i Educació està dirigit a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències de l’educació i de les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral.
Aquets postgrau ofereix un conjunt de coneixements teòrics i pràctics amb l’objectiu que l’alumnat pugui sistematitzar i adquirir competències per a la docència teatral i l’aplicació del teatre com a instrument educatiu.

Mòdul Projectes
Objectius: donar eines per estructurar i desenvolupar un projecte de formació amb diferents orientacions, i analitzar i reflexionar projectes existents.

Bloc d’Estructuració i organització
Docent: Mercè Mateu
Data: 29 de setembre de 2017
Hora: de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Psicologia
Objectius: conèixer els canvis globals (cognitius, emocionals i socials) que tenen lloc en el desenvolupament de les persones entre els sis i els divuit anys i els elements que influeixen en aquest canvi.
Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Bloc de Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Docent: Núria Padrós
Data: 30 de setembre de 2017
Hora: de 9.00 h a 14.00 h i 15.00 h a 17.30 h
Docent: Mila Naranjo
Data: 30 de setembre i 1 d’octubre de 2017
Hora: dissabte de 17.30 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Bloc d’Atenció a la diversitat, psicologia de grups i sessió de teatre aplicat (Teatre de l’Oprimit)
Docent Verònica Jiménez
Data: 20 i 21 d’octubre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h i dissabte de 9.00 h a 11.30 h
Docent: Júlia Sánchez
Data: 21 d’octubre de 2017
Hora: dissabte de 11.30 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h
Docent: Montse González
Data: 22 d’octubre de 2017
Hora: diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Dramatúrgies i dinàmiques de tallers de teatre
Objectius: adquirir recursos teatrals per treballar la coralitat.
Conèixer diferents dinàmiques de grup per gestionar el treball amb els alumnes.

Bloc de Dramatúrgia de la coralitat
Docent: Paul Alain
Data: 10, 11 i 12 de novembre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Bloc de Direcció i dinàmica de grup
Docent: Fernando Bercebal de 2017
Data: 1, 2 i 3 de desembre
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Teatre físic i objectual
Objectius: reflexionar sobre les aplicacions educatives, socials i terapèutiques dels objectes i els titelles, i adquirir tècniques d’improvisació i de la seva manipulació.
Analitzar el moviment en funció mecànica i expressiva, i posar el moviment en relació amb l’emoció viscuda i comunicada.

Bloc de Dinàmiques del cos aplicades en la dramatització
Docent: Claudia García Moreso
Data: 9, 10 i 11 de febrer de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Bloc de L’objecte i el titella com a mèdium pedagògic
Docent: Rene Baker
Data: 23, 24 i 25 de març de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Avaluació i Formació d’Espectadors
Objectius: reflexionar sobre la necessitat d’avaluar les practiques dramàtiques i la metodologia, i adquirir estratègies i dotar-se d’eines per una valoració precisa.
Adquirir el coneixement dels principis i les estratègies de captació i desenvolupament d’usuaris de la cultura i l’elaboració de guies didàctiques pels espectadors.

Bloc de Sistemes d’avaluació
Docent: M. José Guisado
Data: 20, 21 i 22 d’abril
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Bloc d’Escola d’Espectadors
Docent: Tomás Motos
Data: 11, 12 i 13 de maig de 2018
Hora: divendres de 16’00 h a 20 h dissabte i diumenge de 10.00 h a 14.15 h

Destinataris
Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors
d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

Sortides professionals
Pedagogia en centres públics i privats, d’educació infantil, primària, secundària i batxillerats artístics en arts escèniques. Cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

Preinscripció, procés de selecció i matriculació
Període de preinscripció: del 2 al 31 de maig del 2017
Període de matriculació: del 5 al 9 de juny de 2017.
El procés de selecció es fa atenent estrictament l’ordre d’inscripció i tenint en compte l’expedient acadèmic i l’experiència professional.
Si es disposa de llicenciatura o el grau en Psicologia, el Mòdul de Psicologia queda convalidat. Tanmateix això no eximeix del pagament del mòdul complet.
L’anulació de la matricula comporta la anulació de tot el procediment administratiu de matriculació, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació.
En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la cancel•lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics de la mateixa.
Qualsevol estudiant que tingui la titulació dels cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, o 2010-2011 i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau en Teatre i Educació podrà sol•licitar la convalidació d’alguns dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.

Estructura i calendari
El curs està estructurat en 5 mòduls de 19 crèdits en total.
Comença el 29 de setembre de 2017 i acaba el 13 de maig 2018.

Títol i preu
Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre
19 crèdits ECTS
1.320 € més 17 € d’assegurança

Mòdul Projectes
Bloc d’ Estructuració i organització – 70€

Mòdul Psicologia
Bloc de Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l’Educació– 140€
Bloc d’Atenció a la diversitat, psicologia de grups i sessió de teatre aplicat ( teatre de l’oprimit) - 175€

Mòdul Dramatúrgies, dinàmiques de tallers de teatre
Bloc de Dramatúrgia de la coralitat – 175€
Bloc de Direcció i dinàmica de grup – 175€

Mòdul Teatre físic i objectual
Bloc de L’objecte i el titella com a mèdium pedagògic– 175€
Bloc de Dinàmiques del cos aplicades en la dramatització – 175€

Mòdul Avaluació i Formadors d’Espectadors
Bloc de Sistemes d’avaluació – 175€
Bloc d’Escola d’Espectadors – 70€

Al preu de cada bloc cal afegir-hi 17€ en concepte d’assegurança que cal abonar només una vegada en cas d’inscriure’s a més d’un bloc.

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats. I també de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari, per causes alienes al nostre centre.

Organització
Direcció: Carles Salas
Coordinació: Pastora Villalón
Administració: Carol Buitrago

Horari d’atenció
De dilluns, dimecres i divendres, de 8h a 15h
Dimarts i dijous, de 8h a 17h

Institut del Teatre - Centre de Vic
C/ Sant Miquel dels Sants, 20 (08500 Vic)
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
postgraus.vic@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat
Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre-de-Vic297228077110354/

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

Carregant...
x