Logo Observatori de les Arts Escèniques Aplicades

Subvencions i beques

 • Subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Encara que no sempre s’hi facin referències explícites a les aplicacions educatives o comunitàries de les arts, és útil consultar les bases de les convocatòries corresponents a les diverses disciplines artístiques, que s’acostumen a publicar amb periodicitat anual.
  http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/

 • Subvencions en l'àmbit de les arts escèniques i visuals. El Departament de Cultura convoca diverses línies de subvenció i beques per fer activitats relacionades amb les arts escèniques i visuals, amb la música, cultura popular, museus, innovació artística o recerca i estudis, destinades a entitats sense ànim de lucre, a empreses, a persones físiques i a ens públics.
  https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/convocatories-en-termini/index.html?modalitat=t

 • Institut Català de les Empreses Culturals. L’ICEC posa a disposició de les empreses culturals diferents línies d’ajuts que segueixen tota la cadena de valor i que engloben des de la producció fins a la promoció, la distribució, la difusió i l’exhibició.
  http://icec.gencat.cat/ca/serveis_tramits/subvencions_financament/

 • Subvencions a través dels ajuntaments. Bona part dels ajuntaments disposen de convocatòries de subvencions per a entitats sense ànim de lucre. Aquí es poden consultar les webs dels ajuntaments per estar al corrent de les notícies i de l’agenda de cada municipi.
  http://www.diba.cat/web/municipis

 • Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. La convocatòria anual de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat ofereix oportunitats per a projectes en els àmbits de l’educació, la cultura, la cohesió social i la salut.
  http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 • Beques "Premis Ciutat de Barcelona". Les beques “Premis Barcelona 2020” són uns ajuts de caràcter excepcional, destinats a fer possibles projectes de creació, recerca i innovació en els àmbits de la cultura, l’educació i la ciència.
  https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/beques
 • Comissió Europea: programa Europa Creativa. El programa Europa Creativa és el principal instrument de la Comissió Europea per donar suport al sector de la cultura i l’audiovisual. Hi ha diverses convocatòries anuals; per tal de participar-hi, és requisit comptar amb socis en altres països de la UE.
  https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

 • Comissió Europea: programa Erasmus+. El programa Erasmus+ és el principal instrument de la Comissió Europea per donar suport a l’educació i la formació per a tots els grups d’edat, des de l’educació escolar fins a l’aprenentatge d’adults, passant per la formació professional i l’educació superior. Hi ha nombroses línies de suport i convocatòries regulars, que en molts casos contemplen accions d’educació artística que contribueixin a l’aprenentatge. La inserció laboral i la inclusió social.
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

 • Comissió Europea: programa Europa amb els Ciutadans. Instrument de la Comissió Europea en suport de la participació ciutadana i els processos de coneixement mutu entre els pobles d’Europa. S’hi inclouen activitats com els agermanaments de municipis o activitats de suport a accions de participació ciutadana que incloguin una dimensió cultural. Hi ha diverses convocatòries cada any.
  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 • Art for Change. Convocatòria anual de la Fundació “La Caixa”. A través d’aquesta iniciativa es vol oferir al participant l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura, oferir igualtat de condicions i oportunitats i contribuir a l’apoderament de persones o grups a través d’un procés artístic.
  https://obrasociallacaixa.org/ca/cultura/convocatorias/art-for-change

 • Ajuts de la Fundació Daniel & Nina Carasso. Aquesta fundació d’origen francès, establerta recentment a l’Estat espanyol, té una línia de suport a l’”Art per a la Ciutadania”, que inclou suport a projectes educatius i de foment de la convivència, entre d’altres.
  http://www.fondationcarasso.org/es

 • Ajuts de la Fundació Carulla.La Fundació ofereix diversos Premis a projectes d'emprenedoria cultural, d'educació des de la cultura o de l'àmbit del lleure.
  https://fundaciocarulla.cat/
 • Premi Bizcabar.  S'impulsa per canalitzar recursos i donar suport a projectes destinats a millorar la situació de vulnerabilitat de col·lectius en risc d'exclusió social.
  https://premibizcabar.org/premi-bizcabar/

 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

Carregant...
x