Logo Institut del Teatre

Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social

Comparteix

DATES:  Del 9 d'octubre de 2020 al 12 de juny de 2021

INSCRIPCIONS: De l'1 de juliol al 18 de setembre de 2020

MATRÍCULA: 28 de setembre de 2020


Dades bàsiques del curs

(Cliqueu sobre els títols per anar a la informació)

1- A qui s’adreçaportada accio social
2- Sortides professionals
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Direcció i coordinació
7- Programa
8- Títol
9- Preu
10- Inscripció
11- Matriculació
12- Places
13- Procés de selecció
14- Organització i lloc d’impartició
15- Consultes generals

1. A qui s’adreça: Educadors/es socials; mestres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat; professors/es de teatre, dansa i música; mestres d’educació especial; graduats en antropologia social i cultural, sociologia, ciències polítiques i humanitats; llicenciats; diplomats; altres titulacions superiors; monitors; treballadors i integradors socials; i, en general, tota persona interessada en les arts escèniques com a mitjà d’empoderament i transformació personal i de grup.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres d’ensenyament públics i/o privats, d’infantil, primària i secundària, centres cívics, de lleure, terapèutics, serveis d'atenció social, centres d’infants, adolescents i joves, centres penitenciaris, residències de persones grans i associacions veïnals.

3. Estructura: 7 mòduls (vegeu programació). Total hores: 131 hores de treball presencial i 244 de treball autònom. Total crèdits: 15 ECTS

4. Calendari: Del 9 d'octubre de 2020 al 12 de juny de 2021. Vegeu calendari de sessions.

5. Horaris: En caps de setmana. Divendres de 17:00 a 22:00 i dissabtes de 10:00 a 20:00. La modalitat d’impartició de les classes dependrà de les directrius que marquin les autoritats sanitàries.

6. Direcció i coordinació: Ester Bonal i Pepelú Guardiola

7. Programa: Detallat més avall

8. Títol: Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre

9. Preu: 1.350,00 € + 17 € d'assegurança. Descompte del 20% per a graduats de l'IT i del 25% per a estudiants de l'IT

10. Inscripció: De l'1 de juliol al 18 de setembre de 2020. 

11. Matriculació: 28 de setembre de 2020

12. Places: 21

13. Procés de selecció: En el procés de selecció es tindrà en compte: 

 • Formació en arts escèniques
 • Formació en acció social
 • Experiència professional en arts escèniques
 • Experiència professional en acció social
 • Carta de motivació

RESULTATS PROCÉS SELECTIU

14. Organització i lloc d’impartició: Institut del Teatre-Seu de Barcelona

15. Consultes generals: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat


 

Presentació 

Per al curs 2020-2021 l’Institut del Teatre i l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) presenten, conjuntament amb Xamfrà, la 4a edició del Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social, dirigit als graduats i professionals de l’àmbit de les ciències socials, de l’educació i de les arts escèniques i, en general, qualsevol persona interessada en les arts escèniques com a mitjà d'empoderament personal.

El postgrau capacita per a intervenir com a creadors, ajudants, promotors, productors, programadors, avaluadors o generadors de projectes d’arts escèniques aplicades a la comunitat en múltiples àmbits pedagògics i socials.

Context

En els últims anys són cada vegada més freqüents els projectes i actuacions socials i comunitaris que recorren a les arts escèniques per aconseguir millorar el seu impacte. Les propostes escèniques que es generen en contextos socials pateixen, però, sovint, de baixa qualitat artística, o bé han estat una còpia dels estàndards culturals més comercials sense comptar amb professionals que tinguin la possibilitat d'explorar altres expressions culturals i artístiques de major rellevància. És, doncs, summament important que els propis artistes que iniciïn el seu treball vinculant-se a aquests contextos hagin reflexionat i s'hagin enfrontat a les principals preguntes sobre la qüestió ètica: la relació de poder que existeix entre l'artista i el grup i viceversa, perquè aquestes propostes no acabin reproduint els mateixos mecanismes que van generar el problema social, i no arribin a ser contraproduents.

Docents

El postgrau té un quadre de professionals suficientment ampli i variat per poder tutoritzar adequadament projectes enquadrats en les arts escèniques aplicades i una àmplia possibilitat d’aplicació de projectes en contextos comunitaris reals en el territori.

 • Héctor Alonso, doctor en sociologia i educador de carrer.
 • Mireia Asensio, antropòloga social, educadora i especialista en arts escèniques aplicades en contextos educatius i comunitaris. Blog a l'enllaç
 • Marta Casas, antropòloga especialitzada en educació intercultural i en gestió de la diversitat i la convivència, professora a secundària i coordinadora d'El Teler de Música.
 • Jordi Cortés, ballarí, coreògraf i professor a la companyia Liant la Troca amb persones amb diversitat.
 • Carles Fernández Giua, director de la companyia La Conquesta del Pol Sud.
 • Michael Harram, actor i cantant de rap del grup La Llama.
 • David Martínez, cofundador i director de l'Associació Cultural La Nave Va (Teatre i transformació); actor i pedagog.
 • Nan Mercader, professor de percussió i música moderna.
 • Alejandro Montes, graduat en Sociologia per la UAB  i membre del grup de recerca en Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS-UAB).
 • Raül Perales, productor executiu d'espectacles en viu i projectes per cinema i audiovisual
 • Òscar Rando, expert en disseny i gestió de projectes, especialment de projectes per ONL’s Motivació. Director de GATS (Grups Associats per al Treball Social, Cultural, Comunitari i Ambiental) i fundador i organitzador del Festival Esperenzah.
 • Didier Ruiz, actor i director de La compagnie des Hommes.
 • Anna Sabaté, actriu, directora, formadora i coach. Directora de Teatre i consciència.
 • Santi Serratosa, percussionista corporal i director de la SSM BigHand.
 • Eugenio Szwarcer, escenògraf i dissenyador de vídeo.
 • Raúl Vaimberg, metge psiquiatra i doctor en psicologia per la UB, director de GRUP Formació.

Projectes i professionals convidats als diàlegs

 • Josep Maria Aragay, integrador Social, Educador Social i Musicoterapeuta.
 • Constanza Brncic, coreògrafa i ballarina. Cap de l'especialitat de Coreografia i interpretació del Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre.
 • Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural- Fundació Carulla Presidenta ConArte Internacional. Presidenta Fundació Interarts.
 • Antonio Centeno, actor i director, membre fundador de l'Oficina de Vida Independent (OVI) de Barcelona.
 • Jordi Forcadas, professor de teatre d'intervenció social i director de l'escola Forn de Teatre Pa'tothom.
 • Eva Garcia, entitat comuArt, art sense límits. Comissaria d’ART I PART, programa de creació artística comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Queralt Prats, estudis Superiors de música al Birmingham Conservatoire (UCE), fundadora i directora d’ARTransforma.
 • Angie Rosales, actriu especialitzada en clown i fundadora de l’Associació Pallapupas.
 • Laia Serra, doctora en pedagogia de l'Instrument per l'ESMUC i directora de Comusitària, organització dedicada al Desenvolupament Cultural Comunitari.

 

Objectius

 • Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir propostes d’intervenció amb arts escèniques,  viables i coherents amb els objectius establerts.
 • Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica
 • Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i empoderament personal i de grup.

Pla d'estudis

El postgrau proposa una formació sobre uns continguts i perfils professionals especialment desatesos en el context espanyol com poden ser: l'adaptació de tècniques escèniques al treball amb col·lectius amb necessitats específiques; el desenvolupament de projectes artístics en contextos de dificultat social o rígidament institucionalitzats; la gestió i producció cultural d'aquests projectes i companyies en relació amb la seva exhibició escènica; el paper de l'artista com a acompanyant dels processos de creació propis dels grups.

El seu pla d'estudis configura un marc formatiu global per endinsar-se, amb garanties de qualitat i rigor, en la pràctica de les arts escèniques aplicades, especialment en els àmbits de la música, la dansa i el teatre.

El postgrau conclou amb un projecte final en el qual l'estudiant ha d'aplicar els mètodes i les eines adquirides per elaborar un projecte original en funció de la seva pròpia trajectòria i interessos.

PROGRAMA

Mòdul Eines d'arts escèniques
Objectius: experimentar i conèixer la dansa, la música i el teatre com a eines d’integració social i empoderament.
Bloc de Dansa
Docent: Jordi Cortés
Bloc de Música
Docent: Santi Serratosa, Ester Bonal, Nan Mercadé i altres 
Bloc de Teatre
Docents: Didier Ruiz i Anna Sabaté

Mòdul Pràctica de creació i escenificació
Objectius: Descobrir les lògiques de l’art escènic comunitari a través d’un procés de creació escènica grupal. Sensibilitzar a l’ús de l’espai escènic i l’atmosfera visual i plàstica.
Docents: Carles Fernández Giua i Eugenio Szwarcer

Mòdul Disseny, producció i avaluació de projectes
Objectius: proporcionar eines per estructurar i desenvolupar un projecte d'intervenció social de llarg abast amb diferents orientacions, i analitzar i reflexionar sobre projectes existents.
Docents: Mireia Asensio, Raül Perales i Òscar Rando

Mòdul Mirades, societat, comunitat
Objectius: Analitzar críticament els supòsits subjacents en els discursos i pràctiques relacionats amb la diversitat i la intervenció sociocomunitària, així com observar els condicionants i els efectes de les percepcions socials.Establir un marc conceptual per a la gestió de la diversitat: factors de diversitat, processos migratoris, complexitat social...Establir pautes d’anàlisi dels contextos concrets per a la intervenció socioeducativa.Conèixer els principis del Treball educatiu en xarxa.Conèixer els fonaments de les desigualtats educatives.Poder-los aplicar en un projecte interdisciplinar. Entendre les relacions entre desigualtats socials i educatives, tot aprenent a reconèixer els seus mecanismes explicatius.
Bloc de Mirades
Docent: Marta Casas 
Bloc de Societat i comunitat
Docent: Alejandro Montes

Mòdul Dinàmica i psicoteràpia de grup
Objectius:  Conèixer el Grup i el Psicodrama com a metodologies de treball quan s’utilitzen tècniques d’acció en el marc d’intervencions amb persones en risc d’exclusió social, agressivitat, violència i vulnerabilitat psíquica. 
Docent: Raül Vaimberg

Mòdul Diàlegs sobre models d’arts escèniques i acció social
Objectius: Trobada amb líders de 12 models d'acció emblemàtics que dialogaran de dos en dos.
Antonio Centeno (Trèvols de 4 fulles) i Queralt Prats (ARTransforma)   
Angie Rosales (Pallapupas) i Constanza Brncic (La Sospechosa Asociación Cultural)
Josep Maria Aragay (Basket Beat) i Laia Serra (Comusitària)
Oscar Rando (GATS) i Eva Garcia (ComuArt)
Jordi Forcadas (Forn de teatre Pa'tothom) i David Martínez (La Nave Va)
Gemma Carbó i Ester Bonal (Xamfrà)

Mòdul Projectes
Objectius: L’objectiu fonamental del projecte de postgrau és dotar l’alumne de la capacitat de pensar i dissenyar una proposta real d’intervenció des de les arts escèniques, per a l’acció social.
Tutors: Héctor Alonso, David Martínez i Mireia Asensio

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats, així com de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari,  per causes alienes al centre.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x