Logo Observatori de les Arts Escèniques Aplicades

Publicacions: Acció comunitària

 • Enfortim les arts comunitàries.
  Una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona.
  Publicada el 2020 per l'Institut del Cultura de l'Ajuntament de Barcelona en el marc del Programa Cultura Viva
  Equip de treball i Coordinació: Artibarri: Javier Rodrigo (Transductores) i Mercè Zegrí (La Fàbric@ coop.). El document estableix inicialment, el marc conceptual de les arts comunitàries. Presenta un primer mapatge d’entitats, projectes, equipaments i institucions vinculades a pràctiques artístiques de tipus comunitari, d'acord amb els criteris acordats inicialment. Per últim, ofereix una primera radiografia sobre les activitats d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona que ens aproxima a la seva dimensió tant pel que fa a recursos, com persones involucrades i usuàries.
  https://www.barcelona.cat/culturaviva/sites/default/files/2020-10/enfortim_les_arts_comunitaries.pdf

 • Ciudadanía activa y comprometida: una nueva cultura de la cultura. Número 16 de la revista esPosible (2011), publicada per l’associació ECODES, centrat en la participació ciutadana en projectes culturals i els seus efectes en termes de desenvolupament local i sostenibilitat.
  http://www.revistaesposible.org/phocadownload/esPosible-numero16.pdf

 • El retorn social de la cultura. Número 10 de la revista Quaderns d’Acció Social i Ciutadania (2010), publicat per l’antic Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que recull diversos articles d’anàlisi, casos d’estudi i entrevistes al voltant del retorn social i el valor públic de la cultura.
  http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/quaderns_accio_social_iciutadania/num_10/quaderns10perweb.pdf

 • Framing the Discourse, Advancing the Work. Informe elaborat per Moukhtar Kokache (2014) per encàrrec d’una xarxa internacional d’entitats sense ànim de lucre, per tal d’analitzar de quina manera els projectes culturals poden contribuir a la igualtat i la justícia social, així com els mecanismes de suport adequats per fer avançar aquest sector.
  http://p-sj.org/node/1648

 • In Situ In Cité. Projets artistiques participatifs dans l’espace public. Informe elaborat per l’associació francesa Hors les Murs (2013), que recull 22 experiències de circ i arts de carrer dutes a terme en ciutats franceses, mitjançant processos de participació ciutadana i amb voluntat de contribuir a la inclusió social o a la regeneració urbana.
  http://horslesmurs.fr/wp-content/uploads/2014/04/In-Situ-In-Cit%C3%A9-.pdf

 • Periferie, Cultura e Inclusione Sociale. Informe encarregat per la fundació italiana Cariplo a un equip d’investigació format per Simona Bodo, Cristina Da Milano i Silvia Mascheroni (2009), per tal d’explorar de quina manera la cultura pot contribuir a la inclusió social, especialment en entorns urbans. Recull experiències d’Itàlia i altres països d’Europa.
  http://www.fondazionecariplo.it/portal/upload/ent3/1/Quaderno1PeriferieWeb.pdf

 • Report of a thematic study using transnational comparisons to analyse and identify cultural policies and programmes that contribute to preventing and reducing poverty and social exclusion. Informe encarregat per la Comissió Europea (2004) a un equip de la Universitat de Northumbria a Newcastle (Regne Unit), que examina la relació entre les polítiques i els programes culturals i la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a diversos països de la Unió Europea, inclòs l’Estat espanyol, posant-ne exemples.
  http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/studyculture_en.pdf

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

Carregant...
x