Logo Observatori de les Arts Escèniques Aplicades

Postgrau en Moviment i Educació

El Postgrau de Moviment i Educació està dirigit a llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de l’educació i de les arts escèniques.
Aquest postgrau ofereix eines i recursos pedagògics vinculats al moviment. Es dota l’alumnat de coneixements teòrics i pràctics per poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir competències per poder aplicar-los en qualsevol àmbit formatiu.

Mòdul Projectes
Objectius: Donar eines per estructurar i desenvolupar un projecte de formació amb diferents orientacions, i analitzar i reflexionar projectes existents

Bloc d’Estructuració i organització
Docent: Mercè Mateu
Data: 29 de setembre de 2017
Hora: de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Psicologia
Objectius: conèixer els canvis globals ( cognitius, emocionals i socials) que tenen lloc en el desenvolupament de les persones entre els sis i els divuit anys i els elements que influeixen en aquest canvi.
Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.
Conèixer com funciona el desenvolupament motor, cognitiu, social i efectiu i com influeix en les persones per tal de poder intervenir en el seu creixement, sigui per
fomentar oportunitats, sigui per afrontar dificultats, i donar eines per desenvolupar a l’aula segons la població i l’etapa evolutiva.

Bloc de Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Docent: Nuria Padrós
Data: 30 de setembre de 2017
Hora: de 9.00 h a 14.00 h i 15.00 h a 17.30 h
Docent: Mila Naranjo
Data: 30 de setembre i 1 d’octubre
Hora: dissabte de 17.30 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00h

Mòdul Psicopedagogia
Objectius: Bloc de Psicopedagogia del moviment aplicat a l’aula
Docent: Susana Pérez Testor
Data: 6, 7 8 d’octubre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h

Mòdul Moviment i Ritme
Objectius: conèixer l’estructura del propi cos i les seves possibilitats de moviment adquirir el vocabulari corporal i gestual bàsic del moviment, i crear materials i vivènciesmcorporals per treballar els continguts escolars.

Bloc de Tècnica Dalcroze
Docent: Eugènia Arús
Data: 27, 28 i 29 d’octubre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h

Bloc de Moviment per etapes educatives
Docent: Marta Amatriain
Data: dissabte 18 de novembre de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h
Docent: Claudia García Moreso
Data: diumenge 19 de novembre de 2017
Hora: 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Composició
Objectius: Investigar, improvisar i concebre una metodologia pròpia de treball per realitzar partitures de moviment. I la seva aplicació a diferents tipologies d’estudiants, creant peces coreogràfiques tant individuals com colectives.

Bloc de Dansa Comunitària
Docent: Amaya Lubeigt i Wilfried van Poppel
Data: 15, 16 i 17 de desembre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h

Bloc d’Improvisació del Moviment
Docent: Maria Muñoz i Pep Ramis
Data: 19, 20 i 21 de gener de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h

Bloc de Composició del Moviment
Docent: Àngels Margarit i Vinyals
Data: 16, 17 i 18 de febrer de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h

Mòdul Moviment aplicat
Objectius Entendre i practicar el concepte de treball amb la diversitat del grup i creació col·lectiva com a base de l’aprenentatge dels processos de creació.

Bloc de Diversitat funcional
Docent: Jordi Cortès
Data: 10 i 11 de març de 2018
Hora: dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Avaluació
Objectius: reflexionar sobre la necessitat d’avaluar el moviment i sobre els components que intervenen en l’avaluació i adquirir estratègies i elaborar instruments que permetin al professorat una valoració més precisa i ajustada dels processos i els resultats.

Bloc d’Eines d’avaluació aplicades a l’educació
Docent: Enric M. Sebastiani
Data: 6, 7 i 8 d’abril
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h

Destinataris
Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors
d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

Sortides professionals
Pedagogia en centres públics i privats d’educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

Preinscripció, procés de selecció i matriculació
-Període de preinscripció: del 2 al 31 de maig del 2017
-Període de matriculació: del 5 al 9 de juny de 2017

El procés de selecció es fa atenent estrictament l’ordre d’inscripció i tenint en compte l’expedient acadèmic i l’experiència professional de cada candidatura.

L’anulació de la matricula comporta la anulació de tot el procediment administratiu de matriculació, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació.
En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la cancel•lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics de la mateixa.

Estructura i calendari
El curs està estructurat en 6 mòduls de 19 crèdits en total.
Comença el 29 de setembre de 2017 i acaba el 8 d’abril de 2018.

Títol i preu
Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre
19 crèdits ECTS
1.320 € més 17 € d’assegurança
Mòdul Projectes
Bloc d’Estructuració i organització – 70€
Mòdul Psicologia
Bloc de Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l’Educció – 140€
Bloc de Psicopedagogia del moviment aplicat a l’aula- 140€
Mòdul Moviment i Ritme
Bloc de Tècnica Dalcroze- 140€
Bloc de Moviment per etapes educatives-140€
Mòdul Composició
Bloc de Dansa Comunitària- 140€
Bloc d’Improvisació del Movimentent-140€
Bloc de Composició del Moviment-140€
Mòdul Moviment aplicat
Bloc de Diversitat funcional-140€
Mòdul Avaluació
Bloc d’Eines d’avaluació aplicades a l’educació -140€

Al preu de cada bloc cal afegir-hi 17€ en concepte d’assegurança que cal abonar
només una vegada en cas d’inscriure’s a més d’un bloc.

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats. I també de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari, per causes alienes al nostre centre.

Organització
Direcció: Carles Salas, Montserrat Lloret i Núria Plana
Coordinació: Pastora Villalón
Administració: Carol Buitrago

Horari d’atenció:
De dilluns, dimecres i divendres, de 8h a 15h
Dimarts i dijous, de 8h a 17h

Institut del Teatre - Centre de Vic
C/ Sant Miquel dels Sants, 20 (08500 Vic)
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
postgraus.vic@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat
Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre-de-Vic297228077110354/

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

Carregant...
x