Logo Institut del Teatre

Política de publicació d'ofertes laborals d'IT Impulsa

Comparteix

IT Impulsa entén i publica com una Oferta Laboral qualsevol proposta remunerada. Totes les propostes remunerades que arriben a IT Impulsa, estan publicades sota l'etiqueta "Oferta Laboral" i es publiquen al que anomenem "Tauler d'Ofertes Laborals" (si vols més informació sobre el Tauler d'Ofertes Laborals pots consultar aquest enllaç). Així doncs, al Tauler d'Ofertes Laborals, no es publica cap proposta sense remuneració. Si per descuit se'n publiqués alguna, si us plau, informa'ns de seguida escrivint a impulsa@institutdelteatre.cat.

Totes les Ofertes Laborals publicades al Tauler d'Ofertes Laborals, s'agrupen en tres categories: "Oferta Laboral IT" (promoguda per la pròpia Institució), "Oferta Laboral de tercers que ens han demanat difondre" (com el seu nom indica, ofertes que terceres parts volen difondre a través d'IT Impulsa) i "Oferta Laboral de recerca activa" (ofertes laborals que trobem per la xarxa o en altres suports i que considerem interessants per a tu).

Quan es tracta d'una oferta sota la categoria "Oferta Laboral IT", ens assegurem que la informació sobre les condicions sigui el més completa i detallada possible, així com contrastem amb el nostre departament jurídic que les ofertes s'adscriuen a la legalitat.

Pel que fa a les publicades sota la categoria "Oferta Laboral de tercers que ens han demanat difondre", si una Entitat física o jurídica ens demana difondre una oferta laboral a través d'IT Impulsa, està obligada a omplir un formulari (pots consultar-lo fent 'clic' aquí). En aquesta categoria doncs, en cap moment fem pública l'oferta a no ser que la tercera part hagi omplert i ens hagi fet arribar completament i correctament omplert el formulari esmentat anteriorment.

En els casos de les ofertes laborals que trobem per la xarxa o en altres suports i que publiquem sota la categoria "Oferta Laboral de recerca activa", un cop detectades, de seguida ens posem en contacte amb l’Entitat que la promou informant-la que tenim intenció de difondre la seva oferta i també li demanem que ompli el formulari citat. En aquests casos però, succeeix que en la majoria d’ocasions ens resulta molt complicat que ens passin la informació via formulari (o mitjançant qualsevol altra via). El més habitual, és que no obtenim cap resposta en cap sentit.

Quan ens trobem en aquesta situació, el criteri que fem anar és que mentre l’oferta estigui remunerada, en fem difusió sense exercir cap altre filtre de manera que puguis decidir amb tota llibertat i en base als teus propis criteris i circumstàncies si t'hi presentes o no (ampliem aquesta informació més avall en aquest mateix apartat). 

Sigui com sigui, si estàs consultant una Oferta Laboral les condicions econòmiques de la qual estan incompletes o poc clares perquè no ens ha estat possible oferir-te-la per cap via, et recomanem que abans de considerar-la, demanis a l'entitat directament responsable de la publicació tota la informació que creguis oportuna.

Informar-te també que en cas que per qualsevol raó s’incompleixin les condicions econòmiques i/o laborals de la proposta o aquestes no s'adscriguin als respectius convenis professionals vigents, pots demanar assessorament legal a:
- l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (http://aadpc.cat/),
- a l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (https://www.dansacat.org/),
- a l'Associació d’Escenògrafs de Catalunya (https://escenografia.org/) o
- al Servei de Consultoria, informació i Assessorament d'IT Impulsa (https://www.institutdelteatre.cat/itimpulsa/recursostransversals/consultoria.htm).

També et fem saber que pots trobar informació general sobre els teus drets laborals relacionats amb teatre, audiovisuals i doblatge a https://www.aadpc.cat/documents/ i sobre dansa a http://dansacat.org/recursos/

Dit això, comentar-te que l'equip d'IT Impulsa i altres estaments de l'Institut del Teatre hem treballant activament sobre quin hauria de ser el posicionament de l'IT davant la difusió d'Ofertes Laborals de tercers i quina hauria de ser la política a seguir.

Aquests debats i converses s’han produït en base a dues polaritats fonamentals. La primera, està relacionada amb si nosaltres hem de difondre les Ofertes Laborals que no s'emparin en algun conveni professional. I la segona, si hauríem d'aplicar algun filtre o apostar perquè cadascú pugui decidir lliurement si accepta o no les ofertes en base a les seves particulars circumstàncies i prioritats.

En un sector sense precarietat i ben articulat, aquesta decisió seria molt fàcil, però tenint en compte les condicions en les que malauradament es troba el nostre sector, succeeix que si haguéssim de publicar només aquelles ofertes adscrites a convenis, en publicaríem molt poques. Això ens suposava també un dilema tenint en compte que, malgrat ens sentim responsables i implicats en el fet que hauríem de col·laborar en la dignificació de la professió, la realitat és que no podem fer-ho des dels estaments polítics sobre els que tenim jurisdicció i competències com a Institució, ni tampoc tenim la força transformadora suficient; pel que, tenint en compte aquesta premissa, el que ens quedava era el neguit sobre el fet que si filtràvem ofertes en base a criteris propis, potser restàvem oportunitats a molta gent que les aprofitaria malgrat s’allunyin dels ideals o dels mínims. Treballem en paral·lel però, en altres línies d’acció que sí poden aconseguir que certes coses millorin; ara bé, sempre, com dèiem, des de la nostra humil posició institucional, que malauradament, no té massa força ni influència política en els àmbits que s’ha de tenir per transformar els problemes de fons a nivell sectorial.

No obstant tot això, vàrem decidir que la millor manera de prendre la decisió definitiva era preguntar-ho a la comunitat de Graduats i Graduades. Així ho vàrem fer a l’enquesta de satisfacció 2019 formulant aquesta pregunta:

Alguns cops ens trobem amb que terceres parts ens demanen difondre ofertes laborals que no s'adscriuen als convenis. El Servei sempre informa a la tercera part d'aquest fet i li demana que s'ajusti al conveni. Tot i així, hi ha casos en que aquestes terceres parts diuen que no poden fer-ho perquè no poden assumir els imports i que l'única opció que els hi queda, és no publicar l'oferta. Segons aquest fet, marca la situació amb la que estaries d'acord:

Resposta A: El Servei no hauria de publicar cap oferta laboral que no s'adscriguin al convenis malgrat això suposi perdre oportunitats de feina. La dignificació de la professió ha de ser la línia vermella i el criteri principal de difusió d'ofertes laborals.

Resposta B: En cas que no hi hagués més remei, aposto per fer difusió d'ofertes laborals que no s'adscriuen als convenis abans de perdre-les. Depenent de la naturalesa de l’oferta i del potencial de visibilitat d’aquesta, potser m’interessa presentar-m’hi malgrat tot. Prefereixo decidir amb tota llibertat i en base als meus propis criteris si m'hi presento o no i no vull que ningú decideixi per mi les meves oportunitats potencials de feina perquè només cadascú és conscient de quins són els seus límits i circumstàncies.

El resultat fou que moltíssimes persones enquestades varen respondre la B. Això per a nosaltres va ser definitiu i vàrem decidir fer cas a la comunitat però aportant tota una sèrie d’estrictes regles de funcionament intern que es varen basar en donar el màxim d'advertències i d’informació possible sobre l’oferta laboral publicada i, en cas de no tenir-la tota o no tenir-ne cap, especificar-ho amb total transparència proporcionant mecanismes perquè cadascú pugui assessorar-se i informar-se degudament.

En definitiva, tenint en consideració l'índex de respostes de l'enquesta, no podíem donar l’esquena a les demandes manifestes de tant elevat nombre de membres de la comunitat els quals reclamavem la llibertat de poder escollir. És en aquest sentit que vàrem decidir ser conseqüents amb això limitant així la nostra tasca a treballar perquè les propostes siguin honestes i transparents. Així doncs, ens hem esforçat el màxim que hem pogut per a dotar a les Ofertes Laborals d'informació de suport que us ajudi a estar alerta, a cobrir-vos i a prendre la decisió de forma totalment lliure però amb el màxim de variables sobre la taula.

No volem posar límits a la llibertat d’elecció de cadascú i tampoc volem tenir cap actitud proteccionista. La nostra labor es fonamenta en destriar el que és oferta laboral real del que no ho és i publicar-ho de forma totalment transparent en el context i sota l’epígraf adequats sense entrar en cap més judici de valor i sense ometre cap detall de la proposta perquè totes elles siguin sempre honestes i, insistim, el màxim de transparents.

És per això que la política fonamental d'IT Impulsa es basa en fer difusió de totes aquelles ofertes que ens arriben descartant només aquelles que o no estan remunerades o estan absolutament descontextualitzades o que freguen els límits del que és podria considerar com a èticament o moralment qüestionables; casos que ens arriben amb més freqüència de la que ens agradaria. 

No obstant tot això, ens importa molt que les empreses i entitats que ens demanen difondre ofertes laborals, ofereixin feina de qualitat i compleixin les condicions prèviament comunicades. En aquest sentit, és molt important la teva complicitat en detectar quines entitats porten a termes males pràctiques. Malgrat a priori, la informació d'una oferta laboral que vulgui difondre una entitat a través d'IT Impulsa compleixi certs requisits, a posteriori, podria passar que a l'hora d'executar-se, les condicions variessin o realment no coincidissin a les informacions que IT impulsa té amb anterioritat. La raó de ser d'IT Impulsa no es fonamenta en articulació sectorial i, en aquest sentit, no fa el seguiment de l'execució de les ofertes laborals de tercers a posteriori. Però això no vol dir que no ens preocupi i ens importi que les entitats precaritzin encara més el sector; i més encara si hi queb, si han utilitzat a IT Impulsa de forma encoberta com a instrument intermediari per a fomentar aquesta precarietat. És aquí doncs on la teva implicació és importantíssima, pel que et demanem que sempre que participis d’alguna de les ofertes publicades i durant el procés t'assabentes o ets víctima de males praxis per part de l’entitat, ens ho comuniquis de seguida perquè puguem posar-nos en contacte amb ella amb l'objectiu de posar-la en coneixement del que sigui oportú i, si s’escaigués, activar resolucions més contundents.

Seguirem treballant per intentar oferir-te cada dia el millor Servei que ens sigui possible.

Recorda que per a qualsevol consulta, comentari o suggeriment sempre pots contactar amb IT Impulsa.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x