Logo Institut del Teatre

30.5.2017

 • Tenen la condició d’estudiants totes aquelles persones que, havent superat les proves d’accés, hagin complert tots els requisits administratius que comporta la matriculació en algun dels cursos regulars, tant en els estudis reglats com en els no reglats.
 • Els estudiants (d’estudis reglats) tenen dret a una targeta d’identificació que també permet l’accés als diferents espais del centre. Aquesta targeta es lliura en formalitzar la primera matriculació i té validesa durant la seva escolaritat.
 • Tots els alumnes tenen dret a l’orientació educativa i professional, i a la cooperació activa en les tasques educatives.
 • Els alumnes poden participar en els òrgans de representació de l’Institut, d’acord amb el que estableix el Reglament General de l’Institut del Teatre i el Reglament Intern del Conservatori Superior de Dansa. L’elecció dels representants es fa segons la normativa general establerta.
 • Els alumnes de tots els cursos nomenen un delegat per elecció directa i secreta, dins un període de temps no superior al 10% de la durada de l’activitat acadèmica en la qual estiguin matriculats. La vigència del càrrec és per a tot el curs.
 • La puntualitat a les classes és obligatòria. El professorat podrà impedir-hi l’entrada passat el temps pertinent.
 • L’estudiant és responsable dels perjudicis que ocasioni, per abús o per negligència a les instal·lacions del centre.
 • És prohibit fumar en tot l’edifici, i també entrar-hi amb menjar o begudes, llevat d’aigua, dins les aules, fins i tot fora de l’horari de classe.
 • En cap cas no es permet l’assistència a les classes a persones que no hagin abonat la matrícula corresponent.
 • Atès que els estudis superiors de dansa són presencials, un 25% de faltes d’assistència acumulades durant el curs en una mateixa assignatura tècnica,  pràctica o teòrico-pràctica pot donar lloc a la pèrdua dels drets d’escolaritat o de la convocatòria ordinària d’examen.
 • És responsabilitat de l’alumne que els treballs que s’hagin de lliurar arribin al professorat corresponent.Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x