Logo Institut del Teatre

20 de gener de 2023


A continuació podeu consultar la informació per sol·licitar trasllats d'expedient per al curs 2023-2024.

QUI POT SOL·LICITAR UN TRASLLAT D’EXPEDIENT
Poden sol·licitar el trasllat d'expedient al Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre, els alumnes que vulguin continuar els ensenyaments iniciats en un altre centre professional oficial d’àmbit espanyol, regulats pel Reial Decret 85/2007, de 26 de gener.

CRITERIS PER A L’ADMISSIÓ DE TRASLLATS D’EXPEDIENT
Es procedirà a l’admissió de les sol·licituds tenint en compte els següents requisits:

  • No s'admetran trasllats procedents d'escoles no oficials o que no apliquin el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener.
  • Tots els trasllats han d'estar degudament motivats i justificats.
  • Les vacants s’adjudicaran a les peticions de trasllat rebudes, ordenades segons la data de registre de la sol·licitud al centre i tenint en compte la no superació de la ràtio màxima d’alumnes per grup.
  • Si s’accepta el trasllat:

- L’alumne es matricularà a la mateixa especialitat que cursava a l’escola de procedència.
- L’alumne es matricularà al curs següent a l’aprovat en l’expedient acadèmic aportat.
- Si hi ha alguna assignatura en l’expedient acadèmic aportat no superada o no realitzada serà obligatòria la seva matriculació.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per al curs 2023-2024, el termini de presentació de les peticions de trasllat serà del 22 de març al 30 de juny de 2023.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

  • Instància de sol·licitud.
  • Expedient acadèmic en què figurin les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.


PUBLICACIÓ LLISTAT DE TRASLLATS D’EXPEDIENT ADMESOS I PERÍODE DE MATRICULACIÓ


Un cop finalitzat el procés de matriculació dels aspirants admesos en la prova d’accés al propi centre, es comunicarà personalment l’admissió de trasllats i el període de matriculació.

Per més informació contacteu per correu electrònic amb la secretaria acadèmica general secretaria@institutdelteatre.cat
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x