Logo Institut del Teatre

18 de març de 2020


Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra escola professional oficial, els estudis de la qual siguin conformes al Reial Decret 85/2007, de 26 de gener podran sol·licitar el trasllat d'expedient. No s'admetran trasllats procedents d'escoles no oficials o que no apliquin el decret esmentat.

Per resoldre les sol·licituds de trasllat es tindran en compte els criteris següents:

  • Tots els trasllats han d'estar degudament motivats i justificats.

 

Documentació que cal presentar:

  • Instància de sol·licitud.
  • Expedient acadèmic en què figurin les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

 

Si l'escola professional accepta el trasllat:

  • Es matricularà en la mateixa especialitat que cursava en l’escola de procedència
  • Es matricularà en el curs següent a l’aprovat en el expedient acadèmic aportat.
  • Si hi ha alguna assignatura en l’expedient acadèmic aportat no superada o no realitzada serà obligatòria la seva matriculació.

 

El període per a la presentació de les sol·licituds de trasllat per al curs 2020-2021 es preveu sigui entre el 16 al 30 de juny de 2020  (aquestes dates són susceptibles de ser modificades per la situació actual de salut pública per fer front al COVID-19)
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x