Logo Institut del Teatre

Acreditació de llengua estrangera per a l’obtenció de la titulació

Comparteix

20 de gener de 2022


Els alumnes que hagin iniciat els estudis el curs acadèmic 2013/2014 necessitaran acreditar el nivell de B1 de llengua estrangera per la tramitació del títol superior d’Art Dramàtic o Títol Superior de Dansa pel que estableix el Decret 85/2014 i document de verificació del Títol.

El nivell de B2 de llengua estrangera:

Queda regulat per Llei 2/2014 de 27 de gener, article 211 apartat 1.

La Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l’acreditació de llengua estrangera per a l’expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors, estableix com a requisits per als alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs 2016/17 i posteriors l’acreditació almenys del nivell B-2 del MECR, d’alguna de les llengües següents: anglès, alemany, francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure en el futur dins de la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d’Idiomes regulades pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

La Resolució ENS/1391/2018, de 19 de juny modifica la Resolució ENS/62/2016 establint que l’acreditació del nivell B-2 del MECR, serà requisit per l’expedició del títol pels alumnes que iniciïn estudis el curs 2018/19. 

Posteriorment, el Decret Llei 22/2021 de 5 d’octubre modifica l’article 211 de la llei 2/2014 de 27 de gener i estableix l’acreditació de llengua estrangera a partir de l’inici dels estudis al curs 2021/2022  i la Resolució EDU/3779/2021 modifica la Resolució ENS/1391/2018, de 19 de juny.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x