Logo Institut del Teatre

Mesures extraordinàries derivades de l'estat d'alarma per la COVID-19

Comparteix

18 de maig de 2020


El departament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya comunica aquestes mesures extraordinàries de l'estat d'alarma per la COVID-19 a tenir en compte pel desenvolupament de les proves d'accés:

Informacions per a la prova d’accés als ensenyaments professionals de dansa per al curs 2020-2021 derivades de l’estat d’alarma per la COVID-19

Aquesta informació s'aplica a l’alumnat que es presenti a qualsevol dels nivells i especialitats dels ensenyaments de dansa de grau professional.

Per tal de donar resposta a la situació de gestió de l’estat d’alarma causat per la COVID-19 i de manera excepcional per al curs vigent, les proves d’accés als ensenyaments de dansa de grau professional per al curs 2020-2021 tindran en compte que l’alumnat aspirant ha estat confinat des del 13 de març i que això determina la seva condició física en el moment de presentar-se a les proves. 

Per aquesta raó, els centres que l'imparteixen prendran mesures extraordinàries pel que fa als següents aspectes:

L’organització de la jornada de treball:

  • L’alumnat aspirant romandrà en el centre un sol dia i un màxim de 5 hores en total, excepte en els casos que opti per fer la prova d’accés a 1r curs de dansa espanyola i al 1r curs de dansa clàssica o contemporània. En aquest cas, l’aspirant serà convocat dos dies, un per a cada especialitat.
  • L’alumnat aspirant serà convocat individualment i les proves es faran en grups reduïts per tal de respectar en tot moment la distància social de 2 metres.
  • El centre comunicarà amb antelació a tot els alumnes aspirants, les mesures concretes d’higiene i prevenció amb què es realitzarà tot el procediment de la prova.

Les diverses parts de l’exercici pràctic:

  • Un cop a l’aula i abans de l’inici de la prova, la comissió avaluadora explicarà les mesures que l’aspirant haurà de tenir en compte durant la realització de la mateixa.
  • Es treballarà en tot moment amb criteris de seguretat i de prevenció de lesions, tot evitant tot aquell contingut que pugui posar en risc la seguretat física de l’alumnat aspirant.
  • Es simplificaran les combinacions de passos proposades i s’evitaran els salts on s’apliqui la força-resistència de manera intensiva i repetitiva.

L’avaluació de la prova:

  • En el moment d’avaluar es tindrà en compte que l’aspirant no ha treballat amb normalitat durant el tercer trimestre, tant pel que fa als continguts dels diversos exercicis com a la seva condició física.

En tot moment s’aplicaran les mesures higièniques que les autoritats sanitàries dictin pel que fa a la neteja i desinfecció de barres i altres elements, senyalització dels espais individuals a l’aula, ús d’espais comuns, distància social, acumulació de persones i indicació d’itineraris segurs.

Podeu trobar les mesures també en aquest document adjunt en pdf
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x