Logo Institut del Teatre

El procés d’acreditació té com a objectiu evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic i que s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven.

L’Acreditació es desenvolupa en dues fases diferenciades: una primera fase en la que es realitza una avaluació interna de la titulació, donant com a resultat l'elaboració de l’Autoinforme, i una segona fase en la que un comitè d’avaluació externa realitza una visita al centre per a comprovar in situ el funcionament de la titulació, el resultat d'aquesta visita es mostra en l'informe de visita externa.

L'Autoinforme del centre fa una valoració del funcionament i organització de la titulació segons la Guia per a l’acreditació dels ensenyaments artístics superiors. L’Autoinforme de l'ESAD ha estat elaborat pels responsables de qualitat de l'ESAD amb el suport de la Coordinació acadèmica de l’Institut del Teatre. 

El procés d’Acreditació de la Titulació Superior d'Art Dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l’Institut del Teatre es va dur a terme els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-19. L’Autoinforme es va lliurar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el dia 2 de juliol de 2018 i la visita d’avaluació externa per part del Comitè d’Avaluació extern (CAE) es va realitzar els dies 5 i 6 de novembre de 2018.

La comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació va emetre  un informe favorable a l’acreditació, donant com a resultat l’informe d’avaluació de la sol·licitud d’acreditació

A partir de l'informe d'acreditació, AQU Catalunya reconeix, per mitjà de l'emissió del certificat i el segell de qualitat corresponent, la titulació acreditada.

Autoinforme d'acreditació ESAD

Procés d'elaboració de l'Autoinforme (SGIQ ESAD)

Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació

 

TS Art Dramatic_Institut del teatre_ca.png


Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x