Logo Institut del Teatre

Dins el Sistema Intern de Garantia de Qualitat a nivell institucional existeixen tres organismes vinculats amb la gestió de la qualitat acadèmica: 

 • Responsable de Qualitat
 • Unitat Tècnica de Qualitat
 • Comissió de Qualitat IT


A continuació expliquem les tres estructures. 

Responsable de Qualitat

Hi ha un responsable per cada escola


Funcions:

 • Atendre alumnes, professors i PAS de la seva escola amb l'enfocament d’aconseguir la millora de la qualitat de la docència
 • Informar sobre el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) i també de les necessitats de millora
 • Coordinar les activitats requerides per complir els estàndards de qualitat, principalment la participació del personal en la gestió de la qualitat i en el pla de millora. La implantació de millores als punts febles de l’escola és una de les metes de la posició

 

Unitat Tècnica de Qualitat


Funcions:

 • Impulsar el disseny, seguiment i avaluació dels diferents processos definits al Manual de processos del SIGQ
 • Elaborar documentació tècnica vinculada amb l’anàlisi del funcionament de les titulacions (recopilació de documents i evidències; càlcul i recopilació d'indicadors) i processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions oficials
 • Proporcionar suport tècnic als serveis /departaments: tant per a la resolució de consultes tècniques relacionades amb la gestió de qualitat, com per a la implantació de processos de millora

 

Comissió de Qualitat IT

Composició:

 • Coordinador/a acadèmic/a
 • Unitat Tècnica de Qualitat
 • 2 representants de la Comissió de Qualitat de l’ESAD
 • 2 representants de la Comissió de Qualitat del CSD

 

Funcions:

 • Vetllar pel coneixement i la difusió sistemàtica dels SIGQ de les escoles superiors, així com per la seva actualització i compleció
 • Recollir informació sobre els procediments realitzats pels diferents equips i/o òrgans de govern i coordinació en l’aplicació dels SIGQ i valorar-ne l’ajustament, la suficiència i la satisfacció
 • Analitzar els informes rebuts de l’AQU
 • Valorar els resultats del funcionament del SIGQ, les dades de les enquestes i els indicadors formulats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x