Logo Institut del Teatre

Mobilitat Erasmus+ : informació per a professorat i personal no docent de l'Institut del Teatre

Comparteix

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

Atenció! Període d'inscripcions al programa de mobilitat internacional ERASMUS+ pel curs 2023-2024: del 16 al 20 de gener de 2023

El programa Erasmus+ preveu dos tipus de mobilitat adreçades al professorat i personal no docent de l'Institut del Teatre: 

 • Mobilitat per a la docència: és un tipus de mobilitat adreçada al col·lectiu de professors de les escoles superiors de l’Institut del Teatre, consisteix en donar classe en una de les institucions amb les quals l'Institut del Teatre té signat un conveni en el marc del programa Erasmus+ . Pot optar a fer una mobilitat Erasmus per a la docència el professorat que estigui en nòmina i que acrediti que té un permís de residència a l’estat espanyol durant el període de la mobilitat.
 • Mobilitat per a la formació: és un tipus de mobilitat adreçada al professorat i personal no docent de l’Institut del Teatre que estigui en nòmina i que acrediti que té un permís de residència a l’estat espanyol durant el període de la mobilitat. La mobilitat per a la formació es pot realitzar en una institució d'educació superior, una empresa, companyia o qualsevol altre lloc de treball pertinent. Aquest tipus de mobilitat permet que el personal d'una institució d'educació superior participi en una activitat de formació a l'estranger que sigui pertinent per al seu treball quotidià, pot consistir en actes de formació (excepte conferències i congressos) o aprenentatge per observació i períodes d'observació. 

 

En referència a la durada de la mobilitat: l’Institut del Teatre proposa 5 dies com a durada preferent per a la mobilitat del seu personal i estableix 14 dies com el màxim de dies que es poden finançar a través de les beques Erasmus pel professorat i personal no docent.

En referència al destí de la mobilitat: són els 27 estats membres de la Unió Europea i els tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Turquia).

 

Les sol·licituds per participar en el programa Erasmus+ es presenten via correu electrònic a l’adreça erasmus@institutdelteatre.cat dins el període d'inscripcions establert (aquest termini s’establirà dins el període de la segona quinzena del mes de gener i es donarà publicitat un cop estigui definit mitjançant l’enviament d’un correu electrònic).
El correu electrònic per sol·licitar l’admissió al programa Erasmus+ ha de tenir la següent informació:

 • Tipus de mobilitat escollida (docència o formació)
 • Nombre de mobilitats Erasmus realitzades en la trajectòria professional dins l’Institut del Teatre (0, 1, 2,...)
 • Institució d’acollida o organitzadora de l’activitat
 • Títol del curs o de l’activitat
 • Objectius de la realització del curs o de l’activitat
 • Breu descripció dels continguts del curs o de l’activitat
 • Previsió de dates de la mobilitat

 

El procés de selecció de les propostes de mobilitat del professorat i personal no docent de l’Institut del Teatre serà realitzat per Coordinació Acadèmica, que puntuarà totes les propostes de mobilitat rebudes seguint els següents criteris de valoració (puntuació màxima: 100 punts):

 • El sol·licitant no ha rebut un ajut Erasmus en la seva trajectòria professional dins l’Institut del Teatre: 40 punts
 • La proposta és rellevant per l’activitat acadèmica de l’Institut del Teatre i té un potencial impacte positiu en la qualitat de l’ensenyament del centre: fins a 40 punts
 • Els objectius de la realització del curs o de l’activitat són clars, concrets, congruents i rellevants: fins a 10 punts
 • La proposta és innovadora pel que fa als continguts plantejats: fins a 10 punts

 

La selecció de les propostes de mobilitat es farà tenint en compte els criteris anteriorment descrits i es trobarà condicionada al pressupost previst per a la convocatòria.

Durant el mes de març es comunicarà l’acceptació o no de les propostes. L’acceptació de la proposta no implica que es pugui obtenir tot el finançament sol·licitat. El finançament de l’activitat dependrà dels fons que l’Institut del Teatre rebi del programa Erasmus+. Un cop rebuts els fons europeus, Coordinació Acadèmica comunicarà als interessats l’adjudicació final de les places.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb la mobilitat per a professorat i personal no docent de l'Institut del Teatre a la Guia de mobilitat Erasmus+ per al professorat i personal no docent de l'Institut del Teatre

 

ADJUDICACIONS PROVISIONALS PROGRAMA ERASMUS+ CURS 2023-2024

A continuació trobareu les adjudicacions provisionals per a dur a terme les propostes de mobilitat Erasmus+ de professorat i personal no docent pel curs 2023-2024:

 

Els interessats poden presentar al·legacions, per mitjà d’un escrit a l'adreça erasmus@institutdelteatre.cat, en el termini de 10 dies comptadors des de l’endemà de la data en què es publiqui. Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini de 30 dies a comptar de la data en què es presentin.

Aclariments sobre les adjudicacions dels centres

L’acceptació de la proposta no implica que es pugui obtenir tot el finançament sol·licitat. El finançament de l’activitat dependrà dels fons que l’Institut del Teatre rebi del programa Erasmus+. Un cop rebuts els fons europeus (cap al mes d’octubre), Coordinació Acadèmica comunicarà als interessats l’adjudicació final de les places, que s’haurà realitzat en base a la puntuació obtinguda.

 

1 de març de 2023

 

Per dubtes i més informació contactar amb: Elisenda Przybyszewski erasmus@institutdelteatre.cat

(atenció presencial: 1a planta de l'edifici de l'IT a Barcelona, horari preferent: dilluns, dimecres i dijous - 11:00 fins 15:00 h.)


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x