Logo Institut del Teatre

Manifest de l'EESA/CPD en defensa de l'educació pública catalana

Comparteix

25.10.2017

L'Institut del Teatre impartirà batxillerat artístic. Foto: Anna Fàbrega

Als nostres amics i col·legues del món de la dansa,

Com molts de vosaltres probablement heu vist i sentit, Catalunya i Espanya viuen un moment de la seva història complex i important. Des del nostre sentit de la responsabilitat i neutralitat, el professorat, tant dels estudis artístics com dels acadèmics, manifestem la nostra preocupació respecte als missatges conflictius i generalitzats que s'envien per fonts oficials i per xarxes socials. L'afirmació contra els docents i la seva tasca educativa respecte l’acusació d’adoctrinament posen l'escola catalana en el centre del conflicte polític que vivim aquests dies. 

La professionalitat i dignitat, tant dels docents com dels membres que formen part de la comunitat educativa no es poden utilitzar com a eina per provocar l'enfrontament social, precisament en l'àmbit educatiu on la cohesió social és un del pilars fonamentals de qualsevol escola d’un país democràtic.               

El Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona defensa la tasca dels docents i el seu compromís amb la qualitat educativa. Reafirmem la nostra dedicació no només a formar i acompanyar els joves talents de les noves generacions per ser ballarins i artistes sinó també per potenciar els estudiants amb la capacitat d’entendre i transformar el món on viuen a través de la tolerància, el sentit crític, l'empatia, la creativitat i la responsabilitat. El món de la dansa abraça la diversitat, i el nostre compromís és el d'educar en aquests valors.

Claustre EESA/CPD


 

A nuestros amigos y colegas del mundo de la danza, 

Como muchos de vosotros probablemente habéis visto y escuchado, Cataluña y España viven un momento de su historia complejo e importante. Desde nuestro sentido de responsabilidad y neutralidad, nuestro profesorado, tanto de los estudios artísticos como de los académicos, manifestamos nuestra preocupación ante los mensajes conflictivos y generalizados que se envían a través de fuentes oficiales y de las redes sociales. La afirmación contra los docentes y su tarea educativa en relación con la acusación de adoctrinamiento coloca a la escuela catalana en el centro del conflicto político que estamos viviendo estos días. 

La profesionalidad y la dignidad tanto de los profesores como de todos los miembros que forman parte de la comunidad educativa no pueden ser utilizados como una herramienta para provocar la confrontación social, precisamente en el ámbito educativo, donde la cohesión social es uno de los pilares fundamentales de cualquier escuela en un país democrático. 

El Conservatorio Profesional de Danza del Institut del Teatre de Barcelona defiende la tarea de los docentes y su compromiso con la cualidad educativa. Reafirmamos nuestra dedicación no solo en la formación y en el acompañamiento de los jóvenes talentos de las nuevas generaciones para ser bailarines y artistas sino también para potenciar a los estudiantes con la capacidad de entender y transformar el mundo en el que vivimos mediante la tolerancia, el sentido crítico, la empatía, la creatividad y la responsabilidad. El mundo de la danza abraza la diversidad, y nuestro compromiso es el de educar en estos valores.

Claustro EESA/CPD


 

To our friends and colleagues of the dance world,

As many of you may have seen and heard, Catalonia and Spain are living through a complex and important moment in their history. 

Given our position of responsibility and neutrality the teaching staff on both the artistic and academic programs cannot help but be concerned about the conflictive and confusing messages, which are being sent by official sources and social networks. 

The accusations regarding indoctrination which have been made against teachers with reference to their role as educators has placed the Catalan Schools at the centre of the current political conflict. 

The professionalism and dignity of the teachers and indeed all members of the educational community cannot be used in the pursuit of social confrontation since in the school context of any democratic country, social cohesion is a fundamental pillar. 

The professional dance Conservatory of the Institut de Teatre de Barcelona defends the work of all its teachers and their commitment to quality education. We reaffirm our dedication not only to the training of young talent in the new generations to excel in dance but to empower them with the capacity to transform the world in which they live through critical thinking, tolerance, empathy, creativity and responsibility. 

The world of dance embraces diversity and it is our commitment to transmit these values to our students. 

EESA/CPD faculty


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x