Logo Institut del Teatre

Del 15 de gener de 2019 al 31 de juliol de 2019


El projecte pedagògic IT TEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos moments fonamentals de tot procés creatiu:  

  • La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i,
  • La seva posterior exhibició en públic. 

Per a l’edició 2019 els graduats/graduades seleccionats/des participaran en un procés de creació encapçalat per l’internacionalment reconegut director i dramaturg Roger Bernat, que en col·laboració amb l’equip FFF, del qual formen part Roberto Fratini (dramaturg), Txalo Toloza (assistent de direcció i director tècnic), Cristóbal Saavedra (creació sonora),  Anna Rovira (creació llum),  Marie-Klara Gonzàlez (grafisme) i Helena Fabrés Fraylich (coordinació), garantirà per als graduats de l’ESAD participants en el projecte ITTeatre 2019 la immersió en l’estètica i la particular visió del teatre i de la relació amb el públic i la contemporaneïtat que es desprèn dels darrers treballs de Roger Bernat/FFF.

El projecte, DE FOC I DE FLAMA (títol provisional), es fonamentarà en una revisió de les emocions, de riure i del plor, com a elements fonamentals de la representació teatral i del vincle que el teatre, com a fenomen cultural i de comunicació, estableix amb l’espectador. O de com la cultura troba la seva plusvàlua  en la manifestació de les emocions més bàsiques, per part dels intèrprets i també per part dels espectadors

Per a aquesta tercera edició es preveu la col·laboració, d’una banda, del GREC, Festival de Barcelona, que coproduirà i estrenarà l’espectacle en la seva edició 2019. Com és habitual, l’espectacle es mostrarà també al Centre Territorial del Vallès (Teatre Alegria, Terrassa) i al Centre Territorial d’Osona (Teatre Laboratori, Vic) de l’Institut del Teatre.

Per aquesta convocatòria es seleccionaran fins a un màxim de 12 graduats de les següents especialitats: 

  • 8/10 graduats en l’especialitat d’Interpretació
  • 1/2 graduats d’Escenografia
  • 1/2 graduats de Direcció i Dramatúrgia


Les persones que formin part en el projecte formatiu rebran una beca. La durada de l’edició 2019 serà d’un màxim de 3,5 mesos entre el mes d’abril i el mes de juliol de 2019.

Les persones interessades han de complir els següents requisits

  • Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les especialitats a les quals s’aspira.
  • Haver-se graduat en el curs acadèmic 2014-15, 2015-16, 2016-2017 o 2017-2018.
  • No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT TEATRE en edicions anteriors.


Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar la sol·licitud en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 16 fins al 25 de gener (ambdós inclosos). La presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant.

A la sol·licitud s’acompanyarà: 

  • Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits de personal estranger.
  • Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i certificats corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida laboral, certificats de treball o programes de mà.

 

DOCUMENTS:
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x