Logo Institut del Teatre

28 d'abril de 2018


Els alumnes disposen de quatre convocatòries per cada unitat formativa, per a tots els cursos. Tant les qualificacions de “no presentat” com de “suspès” exhaureixen la convocatòria. La no superació de les quatre convocatòries pressuposa la pèrdua de l’escolaritat.

L’última convocatòria pot tenir lloc, si l’alumne ho demana, mitjançant un tribunal format per tres professors de l’especialitat, que signaran l’acta corresponent. Si una unitat formativa ja està aprovada, no es pot repetir, ni tan sols per millorar la nota.

Anul·lació de convocatòries

L’anul·lació de convocatòria es fa mitjançant un imprès de sol·licitud i una justificació. Correspon al Secretari/a acadèmic de l’escola l’autorització de les anul·lacions, les quals queden limitades a un màxim de dues per unitat formativa.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar dins dels horaris d’atenció al públic establerts per la Secretaria Acadèmica.

Podeu descarregar-vos el document per sol·licitar l'anul·lació de la matrícula (23, 24 KB pdf).

Terminis:

a) Per a la primera convocatòria: 30 dies abans de la prova d’avaluació de  la unitat formativa de què es tracti.

b) Per a les segones convocatòries: es poden anul·lar fins a dos dies hàbils abans de la prova d’avaluació.

L’anul·lació de convocatòria fa que aquesta convocatòria no computi a efecte acadèmic però en queda exhaurida la matrícula. Per tornar a tenir dret a les convocatòries, caldrà abonar les taxes corresponents.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x