Logo Institut del Teatre

Director General. Resultats del procés de selecció

Comparteix

2 d'octubre de 2015


RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR GENERAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE.

Un cop finalitzades les tres fases del procés de selecció per a la provisió del lloc de treball de Director General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, totes elles dutes a terme de conformitat amb les disposicions de les bases generals aprovades a l’efecte, es fan públics els resultats de les mateixes:

 1ª FASE. CONEIXEMENTS DE CATALÀ. Resultats 

Núm.   Registre Resultats
24 Exempt
48 Exempt
27 No   apte 
33 Exempt
4 Exempt
30 Exempt

 

 2ª FASE. MEMÒRIA I DEFENSA DE LA MEMÒRIA. Resultats 

Núm.   Registre Puntuació
24 13 punts
48 10 punts
33 28 punts
4 24 punts
30 17 punts

 

Les bases generals de la convocatòria preveien que resultaran exclosos del procés els aspirants que no hagin obtingut, com a mínim, el 50% de la puntuació d’aquesta fase. Així doncs, la següent fase es refereix únicament als aspirants que han superat el percentatge indicat.

 3ª FASE. VALORACIÓ DELS MÈRITS. Resultats

Núm. Registre Puntuació Total mèrits
a) b) c)
33 4 3 3 10 punts
4 3 3 2 8 punts
30 2 2 1 5 punts

 

 RESULTAT  FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

Núm. Registre Prova català Puntuació  Puntuació  TOTAL
2a fase 3a fase
33 Exempt 28 10 38
4 Exempt 24 8 32
30 Exempt 17 5 22

 

L’òrgan qualificador, d’acord amb els resultats finals del procés, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, sotmet a la Presidència de la Diputació de Barcelona i de l’Institut del Teatre, la proposta de nomenament de la candidata Sra. Magdalena Puyo Bové, com a Directora General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. Aquesta proposta serà traslladada pel President de l’Òrgan Qualificador a la Presidència de la Diputació de Barcelona i de l’Institut del Teatre.

Barcelona, a 2 d’octubre de 2015.

EL PRESIDENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR,

Xavier Boltaina Bosch
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x