Logo Institut del Teatre

Portal de transparència

Comparteix

transparencia

La Diputació de Barcelona disposa del Portal de Transparència activa de la Diputació de Barcelona, operatiu i accessible des del 14 de desembre de 2015, en compliment del requeriment legal de publicitat activa i passiva establert en la “Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern”[1] que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016. Alhora, l'Institut del Teatre també disposa del seu propi Portal de Transparència de l’Institut del Teatre.

Aquests portals suposen la primera fita en l’intens procés de canvi i millora de la Diputació cap al govern obert. Ja la Llei 19/2014, d’aplicació a Catalunya, té com a eix principal la responsabilitat en la gestió dels recursos públics i la rendició de comptes en l’activitat que desenvolupa, i per aconseguir-ho, estableix que s'ha de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació que es considera rellevant per garantir la transparència ajustant-se als principis d’accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.

La informació del portal de l'Institut del Teatre s’articula al voltant dels àmbits: Organització institucional; Planificació i gestió; Gestió econòmica i patrimonial; Actuacions jurídiques i Contractació i convenis de col·laboració. A més, hi ha eines de cerca i altres funcionalitats per garantir l’accés a la informació de manera clara, actualitzada i avaluable, que és un dels requeriments de la legislació d’aplicació. En matèria de dret d’informació pública preval la protecció de dades personals. 

La transparència i el bon govern ha de permetre, en darrera instància, la participació activa de la ciutadania en la gestió pública de l’Institut, però també es vol que esdevingui un ítem en la gestió diària dels empleats de la institució i que arreli plenament en la seva cultura corporativa.


[1] Hi ha una llei de transparència prèvia, d’àmbit estatal: “Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x