Logo Institut del Teatre
 • DATES:  Del 2 d'octubre de 2020 al 20 de juny de 2021
 • MATRÍCULA TANCADA

Projectes

 


 Dades bàsiques del curs

  (Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació) 

1- A qui s’adreça
2- Sortides professionals
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Equip docent
7- Programa
8- Títol
9- Preus
10- Idioma
11- Preinscripció
12- Matriculació
13- Procés de selecció
14- Organització i lloc d’impartició
15- Consultes 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Aplicació dels continguts en els àmbits següents: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: El postgrau s’estructura en tres itineraris diferents: Teatre i Educació, Moviment i Educació, i Projectes Pedagògics i Escènics. Cada itinerari s’estructura en mòduls específics de l’especialitat que es divideixen en blocs. Es poden cursar blocs solts.

4. Calendari: Del 2 d'octubre de 2020 al 20 de juny de 2021. 

5. Horaris: L’horari es reparteix en blocs de caps de setmana de 20 hores distribuïdes entre divendres de 15 a 20h; dissabte de 9 a 14h i de 15 a 20h i diumenge de 9 a 14h. *Excepte en el cas en que s’especifiqui un altre horari específic del bloc de formació. La modalitat d’impartició de les classes dependrà de les directrius que marquin les autoritats sanitàries.

6. Equip de direcció i coordinació:

 • Direcció: Carles Salas, Montse Lloret i Núria Plana
 • Coordinació: Ona Marco
 • Administració: Eva Crispi

7. Programa del postgrau: detallat més avall

8. Títol: Postgrau de títol propi de l’Institut del Teatre

9. Preus:

 • 20 crèdits ECTS | 1 ECTS: 75 €. Preu total: 1.500 € (12 places)
 • En cas d´inscriure´s per mòduls cal abonar 17€ en concepte d´assegurança.
 • Descompte del 20% per a graduats de l´Institut del Teatre i del 25% per a estudiants de l´Institut del Teatre.
 • L'Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s'arriba al mínim establert d'alumnes matriculats. I també de substituir algun professor i modificar dates si fos necessari, per causes alienes al nostre centre.

10. Idioma: Català i castellà

11. Preinscripció: Tancada

12. Matriculació: Tancada

 • L'anul·lació de la matrícula comporta l'anul·lació de tot el procediment administratiu, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació. En cas que algun dels pagaments no es realitzi, es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics. La tramitació de l´anul·lació de la matrícula només podrà ser factible fins 15 dies abans de l´inici de la formació del Postgrau.

13. Procés de selecció: El procés de selecció es fa estrictament per ordre de preinscripció i es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència professional.Tenen prioritat les persones que s´hagin inscrit al postgrau complet, i no per blocs, i els graduats per l´Institut del Teatre.

14. Organització i lloc d’impartició:
Institut del Teatre-Centre d’Osona 
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic 
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat   Presentació curs 2020-2021

L’Institut del Teatre presenta, per al curs 2020-2021, la 2a edició de l'itinerari Projectes Pedagògics i Escènics, adreçat a llicenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de l’educació i de les arts escèniques així com els postgraduats en els itineraris de Moviment i Teatre del Postgrau en Arts Escèniques i Educació.

Aquest itinerari ofereix l’adquisició d’eines teòrico-pràctiques per al desenvolupament de projectes pedagògics i creatius en diferents contextos i etapes evolutives. Sistematitzant, així, els coneixements en l’àmbit de les arts escèniques  i en el camp de la recerca educativa.

PROGRAMA  

Inauguració, sessió informativa i entrega de material

 • Data: 2 d'octubre de 2020
 • Horari: de 14:00 a 15:00

Mòdul Creativitat
Descriptor: La transversalitat de les arts i ciències per aplicar en projectes educatius innovadors propis. 

Bloc de Creativitat, art, ciència i tecnologia -   Bloque de Creatividad, arte, ciencia y tecnología
Docent: Magda Polo
Dates: 2, 3 i 4 d'octubre de 2020
Horari: divendres de 15:00 a 20:00 i dissabte 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00.

Mòdul Creació Escènica
Descriptor: Els diferents llenguatges escènics i els seus dispositius dramatúrgics de les arts escèniques contemporànies. La mirada analítica com a base essencial d'aprenentatge.

Bloc de Llenguatges Escènics -   Bloque de Lenguajes escénicos

 • Docent: Néstor Roldán
 • Data: 16, 17 i 18 d'octubre de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00 i dissabte 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

Mòdul: Projectes

Bloc de Disseny, producció i gestió de projectes Bloque de Diseño, producción y gestión de proyectos
Descriptor: Sistemes i estructures de producció i gestió per desenvolupar diferents projectes pedagògics.

 • Docent: Mònica Arús
 • Data: 6, 7 i 8 de novembre de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Diagnosi i mobilitat de projectes   -    Bloque de Diagnosis y Movilidad de Proyectos
Descriptor: El diagnòstic com a eina fonamental d’anàlisi dels projectes per a la seva evolució i optimització. La mobilitat com a eina de viabilitat i supervivència.

 • Docent: Toni González
 • Dates: 20, 21 i 22 de novembre de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00Bloc de Projectes i metodologies de recerca -   Bloque de Proyectos y metodologías de investigación
Descriptor: Els diferents processos i les seves metodologies com a nova eina d’investigació pedagògica.

 • Docent: Mercè Ballespí
 • Dates: 11, 12 i 13 de desembre de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc d'Arts escèniques aplicades: social i diversitat -  Bloque de Artes escénicas aplicadas: social y diversidad
Descriptor: Creació artística aplicada: comunitats i diversitats. L’art escènic com a eina pedagògica en altres contextos: diversitat, persones amb risc d’exclusió, programes de reinserció…

 • Docent: Eva García
 • Dates: 29, 30 i 31 de gener de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

 Mòdul Creació Escènica

Bloc d'Espai escènic: Espai, so, Il·luminació, escenografia i personatge -   Bloque de Espacio escénico: Espacio, sonido, Iluminación, escenografía y personaje
Descriptor: Conèixer el valor dels diferents agents que conformen l’art escènic i entendre’ls com una part essencial del projecte. Un acostament a la dramatúrgia de l’espai escènic.

 • Docent: Oriol Nogués
 • Dates: 26, 27 i 28 de febrer de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Dramatúrgies contemporànies   -   Bloque de Dramaturgias contemporáneas
Descriptor: Metodologia de les diferents etapes de la creació contemporània i possibles estructures. Altres formes d’expressió.

 • Docent: Sadurní Vergés
 • Data: 16, 17 i 18 d’abril de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Composició aplicada a la creació   -   Bloque de Composición aplicada a la creación
Descriptor: La composició com a treball d’interacció dels diferents elements: dramatúrgia, ritme, espai… La composició com a fet artístic global.

 • Docent: Marc Villanueva
 • Dates: 14, 15 i 16 de maig de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Pràctica escènica   -   Bloque de Práctica escénica
Descriptor: Posada en escena aplicant tots els elements de composició escènica treballats en els diferents blocs, analitzant els diferents agents i el seu ús.

 • Docent: Enric Ases
 • Dates: 18, 19 i 20 de juny de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x