Logo Institut del Teatre

Dins els protocols d’assegurament de la qualitat que porta a terme l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya) els centres artístics que imparteixen ensenyaments superiors poden dur a terme modificacions dels seus programes d’estudis en funció dels procesos de reflexió sobre el seu desenvolupament i funcionament.

El Marc VSMA  (Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de les titulacions oficials) planteja que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, i s'han d'entendre com un resultat natural d'aquest procés.

Els possibles canvis en els títols superiors es poden classificar en funció de la seva tipologia:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. Les modificacions substancials, és a dir, les que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un procés de verificació del títol.

L'ESAD ha realitzat una modificació en el seu Pla d'estudis començat el curs acadèmic 2010-2011. La versió actualitzada de la Memòria de Verificació es pot consultar a l'apartat de Verificació estudis ESAD.
 

Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x