Logo Institut del Teatre

Dins els protocols d’assegurament de la qualitat que porta a terme l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya) els centres artístics que imparteixen ensenyaments superiors poden dur a terme modificacions dels seus programes d’estudis en funció dels procesos de reflexió sobre el seu desenvolupament i funcionament.

El Marc VSMA  (Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de les titulacions oficials) planteja que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, i s'han d'entendre com un resultat natural d'aquest procés.

Els possibles canvis en els títols superiors es poden classificar en funció de la seva tipologia:

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. Les modificacions substancials, és a dir, les que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un procés de verificació del títol. 

El CSD no ha realitzat cap modificació de la Memòria de Verificació de la seva Titulació des de la seva implantació al curs 2010-2011.


Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
Contactar

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
Contactar

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
Contactar

 

Carregant...
x