Logo Institut del Teatre
Per a la recollida de dades i indicadors de qualitat de l'escola s’han respectat les indicacions establertes per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) en el seu programa AUDIT, a través de la Guia d'avaluació del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels EAS. El sistema es basa en una sèrie de processos que despleguen les directrius d'aquest programa i que es realitzen per garantir la qualitat dels ensenyaments que s’imparteixen. Aquests indicadors de qualitat s'han anat recollint i analitzant per a la millora de la titulació des del curs acadèmic 2013-2014. 
 

El marc legal vigent estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per acreditar-se o renovar l'acreditació.

Aquest procés de seguiment de la titulació té dos objectius fonamentals:

    • Ser una eina útil per a la gestió del centre, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny del títol i el seu desenvolupament ordinari;
    • Establir un procés de millora contínua a través de la reflexió sobre el desenvolupament i funcionament de la titulació que sigui la base per al procés d’acreditació, amb la validació externa dels resultats aconseguits.
       

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) realitza anualment la recollida de dades i indicadors en base a la Guia per al Seguiment dels Títols  d'Ensenyaments  Artístics Superiors i responent al  Model per a l'elaboració de l'informe de Seguiment de Títol oficial EAS.

Sèrie temporal d'indicadors d'accés, professorat, mobilitat, satisfacció, resultats acadèmics i inserció laboral del CSD

 

A continuació es presenten les fitxes dels indicadors publicats:

Indicadors vinculats amb els resultats acadèmics

 

Indicadors vinculats amb l’accés i matrícula als estudis superiors

 

Indicadors vinculats amb la satisfacció de l’alumnat

 

Indicadors vinculats amb la mobilitat

 

Indicadors vinculats amb la inserció laboral*

 

Indicadors vinculats amb el professorat

 

*En referència amb els indicadors vinculats amb la inserció laboral, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, coordina anualment l'enquesta que es realitza d'inserció laboral als titulats i les titulades de les universitats catalanes, en aquesta enquesta també hi participa l'Institut del Teatre com a centre que imparteix ensenyaments artístics superiors equivalents a grau. En el següent enllaç podeu consultar l’últim informe de l'AQU sobre la inserció laboral dels titulats dels ensenyaments artístics superiors:

Indicadors d'inserció laboral dels titulats dels ensenyaments artístics superiors

 


Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x