Logo Institut del Teatre

Postgrau en Escenificació i Tecnologia Digital [Passada a HTML]

Comparteix

 

DATES: Gener-novembre 2020

 

 Escena digital


 

Equip docent i de coordinació: Elisabet Castells, Jan Mech, Nuria Legarda i Anna Solanilla

En col·laboració amb:

 

Dades bàsiques del postgrau

1. A qui s'adreça
2. Sortides professionals
3. Estructura dels estudis
4. Metodologia
5. Calendari i horaris
6. Programa
7. Equip docent 
8. Títol
9. Places
10. Preu matrícula
11. Idiomes
12. Inscripció al Postgrau
13. Procés de selecció
14. Criteris i procediments d'acceptació
15. Matrícula
16. Lloc d' impartició
17. Contacte i consultes generals


Presentació

Des de fa temps les arts s’estan reformulant i aprenent a conviure amb una realitat digital que està profundament present i inherent en la nostra societat. El Postgrau en Escenificació i Tecnologia Digital té com a objectiu facilitar als professionals de les arts en viu, especialment les escèniques, la incorporació de les tecnologies digitals com a un suport més dels seus recursos expressius.

Les eines digitals han d’estar subordinades a la finalitat expressiva. La forma i el contingut s’han de complementar, reforçar i expandir en una diversitat de significats. El postgrau promou l’aprenentatge transversal perquè els diferents perfils professionals de les arts escèniques aprenguin de manera conjunta i multidisciplinària.

Els objectius més rellevants de la formació per assolir les competències són:

 • Adquirir la capacitat reflexiva a través de la pràctica.
 • Fonamentar suficientment els coneixements tècnics.
 • Responsabilitzar l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge.

El postgrau es desenvoluparà a partir de pràctiques on s’experimentaran els coneixements i les eines adquirides. Simultàniament, s’analitzarà la manifestació artística contemporània mitjançant seminaris i conferències, a càrrec de personalitats destacades de les arts en viu de l’actualitat.

Elisabet Castells, Jan Mech, Nuria Legarda i Anna Solanilla
Equip coordinador del Postgrau
 

1. A qui s'adreça

 • Professionals de l’escena en viu: escenògrafs/es, directors/es d'escena, dramaturgs/ues, intèrprets (especialment, de teatre visual), coreògrafs/es i ballarins/es
 • Professionals de perfil tècnic amb experiència en disseny d'il·luminació i/o disseny de so
 • Altres perfils tècnics de l’àmbit d'audiovisual i multimèdia
 • Graduats/des en arquitectura, disseny, comunicació audiovisual, i les arts visuals en general.

2. Sortides professionals: A partir del perfil de l’alumne, de l’itinerari escollit i de l’accent del projecte final del postgrau es desenvolupen diferents perfils que són complementaris entre si mateixos. 

 • Professional generador de les arts en viu i l'esdeveniment que integren les tecnologies digitals:
  • Dramaturg de continguts audiovisuals per incorporar a l'esdeveniment i l'escena.
  • Dramaturg del so i l’experiència mitjançant sistemes interactius o de control sincrònic integrats per a l’escena i l'esdeveniment.
 • Professional de les tecnologies digitals que integren les necessitats de la creació escènica:
  • Director/coordinador tècnic que intermèdia i assessora als diferents agents que participen en la realització escènica (generadors i tècnics) en relació a les tecnologies digitals a l’hora de dissenyar. Troba, encadena i gestiona les diferents eines, fonts i processos amb l’equip.
  • Tècnic de continguts audiovisuals per a l’escena i l'esdeveniment.
  • Tècnic de so i experiència per a l’escena i l'esdeveniment (sistemes de so i interactius o de control sincrònic integrats).
  • Producció d’espectacles digitals

3. Estructura dels estudis: 

1. Curs Escena Digital

Per iniciar el postgrau des d’un lloc i llenguatge bàsic comuns, és molt recomanable per als alumnes que desitgin realitzar el Postgrau en Escenificació i Tecnologia Digital que facin un curs d’anivellament (quatre caps de setmana) durant el mes de novembre de 2019: el Curs Escena Digital.
Aquest curs introduirà les bases conceptuals, metodològiques i tècniques bàsiques per fonamentar bé la formació del Postgrau.
El Curs Escena Digital, també pot ser cursat per persones que no estiguin interessades o amb possibilitats de fer el Postgrau.

2. Postgrau en Escenificació i Tecnologia Digital

El postgrau es divideix en dos itineraris:

 • Itinerari A – Imatge, Il·luminació i Dispositiu
 • Itinerari B – So, Interacció i Dispositiu

Aquesta estructura permet fer un accent en la formació en les tecnologies digitals i assolir una solvència en la fonamentació tècnica.

Tanmateix, un dels principals objectius del postgrau és incentivar la formació d’equips de treball heterogenis i interdisciplinaris. Així doncs, tot i que l’estudiant opti per un dels dos itineraris, al llarg de la formació es desenvoluparan activitats on els dos itineraris es trobaran, tant en aspectes reflexius (conferències-workshops i seminaris) com en les activitats formatives pràctiques (laboratoris i projecte final de postgrau).

4. Metodologia:
Els conceptes bàsics de la formació són l’escena contemporània, entenent que l’espectacle contemporani sorgeix de la superposició de diversos llenguatges de forma interdisciplinari i multimèdia (en un sentit tecnològic o no); la dramatúrgia de segments que es fixa en estructures parcials (segments) per articular estructures globals i l’experimentació, que organitzant aquestes micro-entitats de qualitat menys o més estables experimenta i es defineix l’estructura final.

Les opcions del procés d’aprenentatge a les quals s’ha donat més rellevància per assolir competències finals són:

 •  Adquirir la capacitat reflexiva a través de la pràctica, desenvolupant pràctiques, laboratoris i laboratoris de síntesi que s'organitzen recollint el coneixement previ adquirit i oferint temps per l’experimentació a l’alumne.
 • Fonamentar suficientment els coneixements tècnics: estructuració del procés d’aprenentatge amb activitats pràctiques que progressivament posen en joc la tecnologia per assolir una finalitat expressiva a l’escena.
 •  Responsabilitzar a l’alumne del seu propi procés d’aprenentatge, oferint-li un acompanyament a través de tutories tant en l’àmbit de la concepció escènica com de la tecnològica digital.

El postgrau es desenvoluparà a partir de pràctiques on s’experimentaran els coneixements i les eines adquirides. Simultàniament, s’analitzarà la manifestació artística contemporània mitjançant seminaris i conferències, a càrrec de personalitats destacades de les arts en viu de l’actualitat. 

5. Calendari i horaris:  El curs d’anivellament es desenvoluparà al novembre i el Postgrau començarà a partir del gener del 2020 fins al desembre del 2020. L’horari del Postgrau se centrarà de gener a juliol al cap de setmana (entre divendres i dissabtes). Posteriorment i per desenvolupar el projecte final de postgrau, la dinàmica de treball serà molt més flexible a cada equip i el seu tutor.

6. Programa: pendent. Gener del 2019.

7. Equip docent i de coordinació: Elisabet Castells, Jan Mech, Nuria Legarda i Anna Solanilla

8. Títol:  Postgrau de títol propi de l'Institut del Teatre.

9. Places: 24-30 places (12-15 per itinerari)

10. Preu: 4.950 €

 • Graduats IT: 20% descompte.
 • En cas que vulgueu sol·licitar un crèdit d’estudis al Banc de Sabadell amb els quals l’IT té conveni, poseu-vos directament en contacte amb alguna oficina del l’entitat.
 • També es podrà fer un pagament fraccionat en tres parts. Les dates per complir els pagaments seran: Primer pagament d’un terç de la matrícula en les mateixes dates que la resta d’alumnes (segona setmana d’octubre del 2019); segon pagament: desembre 2019; tercer pagament: abril 2020

11. Idiomes: anglès, català i castellà.

12. Inscripció al Postgrau (Per al curs Escena Digital no es farà inscripció, sinó directament matrícula)

 • Fase 1: 1 de maig - 30 de juliol del 2019. S’avisarà a l’alumne si ha estat acceptat o està en llista d’espera la primera setmana d'octubre.
 • Fase 2: 1 de setembre - 1 d'octubre del 2019. S’avisarà a l’alumne si ha estat acceptat o està en llista d’espera la primera setmana d'octubre.

IMPORTANT:

 • És molt recomanable fer prèviament el Curs Escena Digital amb aprofitament, abans de cursar el Postgrau, tant per aspectes tecnològics com conceptuals en relació a l’escena. Tanmateix, si algun aspirant del postgrau considera que per formació o experiència professional prèvia no li és necessari, en el moment de fer la matrícula del postgrau caldrà que presenti justificants acadèmics o d’activitat professional que l’acreditin la no necessitat de fer el Curs Escena Digital.
 • En el moment de fer la inscripció del Postgrau és obligatori presentar un cv actualitzat i una carta de motivació. La coordinació del postgrau pot sol·licitar a l’aspirant poder fer una entrevista (en viu o per videoconferència). Si l’aspirant vol realitzar el curs Escena Digital i el Postgrau, com es recomana, només és necessari presentar un exemplar de documentació
 • En el moment de la inscripció al Postgrau es cobrarà un 10% de la matrícula que es descomptarà de la matrícula si la persona és acceptada i es retornarà en cas de no ser seleccionat. En cas d'haver estat seleccionat i no formalitzar la matrícula, aquest 10% no serà retornat.

Els documents es presentaran a través de formulari electrònic a la Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. Descarregueu-vos el formulari d'inscripció (properament).

13. Procés de selecció
La selecció dels alumnes es farà sobre cadascuna de les fases d’inscripció. Un cop feta la selecció definitiva al final de la segona fase (octubre 2019) es publicarà la llista provisional de seleccionats i la llista d’espera.

IMPORTANT: En aquest llistat també s’especificarà les persones que han de fer el curs preparatori d’anivellament en relació als continguts tècnics i escènics.

14. Criteris i procediments d'acceptació:
El postgrau esta obert a tothom que compleixi els requisits. En el procés de selecció es tindrà en compte la carta de motivació, els cv acadèmic i professional, i es realitzarà possiblement una entrevista personal.

El currículum acadèmic i professional ha d’estar justificat documentalment, així com també la resta de mèrits.

 • No titulats 
  • Per currículum i experiència professional. Alumnes que un cop finalitzats els estudis rebran una certificació per haver cursat i superat la formació especialitzada.
  • Carta de motivació

 • Titulats (estudis superiors art dramàtic i altres)
  • Ser titulat en estudis superiors o de grau en art dramàtic o en qualsevol grau en relació als objectius formatiu del postgrau.
  • Per currículum i experiència professional.
  • Carta de motivació


15. Matrícula: 

MATRÍCULA DEL CURS ESCENA DIGITAL (no es fa inscripció, sinó directament matrícula i és independent de la matrícula del postgrau): de l’1 de maig a l’1 d’octubre del 2019.

IMPORTANT:

 • S’avisarà a l’alumne si ha estat acceptat o està en llista d’espera la primera setmana d’octubre de 2019.
 • En el moment de fer la matrícula del curs és obligatori presentar un cv actualitzat i una carta de motivació. La coordinació del curs pot sol·licitar a l’aspirant poder fer una entrevista (en viu o per videoconferència).
 • En el moment de la matrícula s’ha de pagar l’import íntegre del curs.

MATRÍCULA DEL POSTGRAU EN ESCENIFICACIÓ I TECNOLOGIA DIGITAL: segona setmana d’octubre del 2019

16. Lloc d'impartició:
Aules i espais escènics de l'Institut del Teatre de Barcelona
Institut del Teatre (Seu Barcelona)
Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
+34 93 227 39 00 

17. Contacte i consultes generals: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat o Tel. 932 27 39 00, ext. 308


Continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x