Logo Institut del Teatre

Coreografia i interpretació [Passada a HTML]

Comparteix

Coreografia i interpretació. Foto Carlos Torrico

Objectius

Perfil professional

Pla d’estudis

Calendari acadèmic i horaris

Reconeixement i validació de crèdits

Pràctiques

Treball final

Plans docents

Pla docent 1r curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

Pla docent 2n curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

Pla docent 3r curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

Pla docent 4t curs de l’especialitat Coreografia i interpretació 

 

Objectius

Els estudis de l'especialitat de Coreografia i interpretació del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre estan orientats a la formació dels futurs coreògrafs i creadors escènics, ballarins que vulguin ampliar els seva formació o investigadors especialitzats en les tècniques del moviment i la seva expressió artística des de la perspectiva de l'estudi de la dansa com a fet artístic i escènic.

Al llarg dels estudis es realitzen pràctiques de creació dels projectes coreogràfics dels alumnes i s’organitzen trobades amb professionals en exercici per compartir espais d'estudi i d'aprenentatge i per facilitar l’intercanvi d’experiències amb estudiants i centres d'altres països.

Perfil professional

El Reial Decret  632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de dansa, defineix el perfil professional del graduat en dansa en l’especialitat de Coreografia i interpretació com a  professional altament qualificat que disposa dels coneixements i tècniques necessàries que li permeten desenvolupar-se com a creador, coreògraf i intèrpret. Ha de conèixer profundament diferents tècniques, escoles i repertoris de dansa, així com tècniques corporals i llenguatges de moviment des de les perspectives biomecànica, històrica, artística, expressiva i interpretativa, entre d’altres. Posseeix sòlids coneixements interpretatius, tècnics i teòrics sobre la pràctica de la dansa i del repertori i la creació coreogràfica. Coneix els recursos i les eines de creació, composició, els diferents llenguatges i disciplines escèniques, musicals, tecnològiques i visuals d’acord a l’exercici  professional. També haurà de ser capaç d’utilitzar-se a sí mateix com a instrument per expressar, crear, comunicar i integrar tot tipus de recursos cognitius, tècnics i artístics, propis o no, posant-los al servei de la interpretació, creació i transmissió del coneixement. Ha d’estar obert a les innovacions tecnològiques, artístiques, culturals, socials i científiques i a les noves tendències creatives. Ha d’analitzar el context en el que es desenvolupa la seva activitat, planificant i organitzant les seves propostes i  projectes artístics.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis de l’especialitat de Coreografia i interpretació  està dissenyat per assolir el perfil i les competències en base a una acció formativa de 240 ECTS (European Credit Transfer System), repartits en quatre anys a raó de 60 ECTS cada un. Els crèdits repartits en les diferents matèries són de formació bàsica, obligatoris, optatius, pràctiques externes i treball final.

- Calendari acadèmic i horaris:

Podeu consultar el calendari acadèmic i horaris aquí.

- Reconeixement  i validació de crèdits:

El Conservatori Superior de Dansa (CSD), sota l’aprovació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot realitzar el reconeixement i validació de crèdits derivats d’activitats acadèmiques i/o professionals dels seus estudiants a partir de tres supòsits diferents:

 

La documentació i sol·licitud s’han de presentar a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre:
Horari de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 17 h. Divendres tarda tancat
Plaça Margarida Xirgu, s/n. 08004 Barcelona
Tel. 93 227 39 55
Correu electrònic: secretaria@institutdelteatre.cat

- Normativa general sobre reconeixement de crèdits:

  • Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors
  • Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior

 

- Pràctiques:  

Dins del currículum de la titulació superior de dansa de l’Institut del Teatre es contemplen les pràctiques externes com a part important de la formació acadèmica. Aquestes pràctiques externes es poden realitzar a 3r o a 4t curs en qualsevol de les especialitats de la titulació. Són assignatures de 3 ECTS, de caràcter obert, amb un treball de competències múltiples i variades segons el tipus d’activitat que es porti a terme. L’objectiu de les pràctiques externes és el d’incentivar la pràctica pedagògica i coreogràfica fora del centre, per potenciar la relació laboral dels alumnes amb la professió.

Podeu consultar els convenis de pràctiques vigents aquí.

A més, l’especialitat de Coreografia i interpretació té una assignatura més de pràctiques: “Ajudantia a la direcció coreogràfica”. Aquesta és una assignatura de 3 ECTS, obligatòria, amb l’objectiu de posar l’alumne amb una situació real/professional del que és un procés de creació d’un espectacle de dansa, treballant al costat d’un coreògraf, o una companyia de dansa i del seu equip. L “Ajudantia de direcció coreogràfica” consisteix en assistir parcial o totalment a un procés de preparació, assajos i posada en escena d’una coreografia, entenent-se com a coreografia un treball de composició on el llenguatge coreogràfic sigui la base. Podeu consultar el Pla docent aquí.

- Treball Final:

Nota preliminar_ si estàs a punt de finalitzar els estudis, es recomana que consultis el que t'ofereix el "Servei de Graduats i Graduades" on trobaràs la "Guia de serveis i recursos". També et recomanem que t'informis sobre el que t'ofereix el servei "Els nostres Graduats i Graduades". Recorda que per accedir a "Els nostres Graduats i Graduades" prèviament cal formalitzar una inscripció.

Protocol Treball Final Coreografia i interpretació

El Treball Final de l’especialitat de Coreografia i Interpretació es realitza al 4t curs dels ensenyaments superiors de dansa. Aquesta assignatura té 12 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) amb un total de 120 hores presencials de treball i 180 hores per al treball autònom de l’alumnat.

L’objectiu de l’assignatura de Treball Final és el de realitzar una creació, producció i presentació en viu d’un espectacle coreogràfic en un dels teatres de l’Institut. La durada de l’espectacle ha de ser entre 40 i 60minuts (l’espectacle pot estar composat per una o vàries peces). Es pot consultar el detall al Pla docent de l’assignatura

Plans docents

Els plans docents són un instrument al servei de l’estudiant on es mostra tota la informació relativa a l’organització i planificació de les assignatures al llarg del curs. Constitueixen una eina bàsica amb informació detallada sobre les competències/resultats d’aprenentatge, els principals blocs temàtics i activitats temporalitzades, així com el sistema d’avaluació.

Tots els plans docents de la titulació són públics i es poden consultar en els següents links:

Pla docent primer curs

 

Pla docent segon curs

 

Pla docent tercer curs

 

Pla docent quart curs


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x