Logo Institut del Teatre

DIRECTOR/A DE L'ESCOLA D'ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC_CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA(EESA/CPD)/Finalitzada

Comparteix

25 de maig de 2022


 Personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d'interinitat fins a provisió

Resolució de la convocatòria

Nota informativa

S’informa  a l’aspirant convocada per realitzar la  presentació oral del projecte de direcció davant la Comissió de Selecció, que per motius logístics, s’ha canviat l'hora de convocatòria   i passa de les 12 hores a les 13:00 hores.

Data: 17 de maig de 2022

Hora: 13.00 hores

Lloc: P3.S2, Plaça Margarida Xirgu, s/n, de Barcelona

 Barcelona, 12 de maig de 2022

Resultat fase de Verificació i data presentació oral projecte de direcció

Personal funcionari de carrera o laboral fix 

Resultat -DESERTA

Composició de la Comissió de Verificació

Composició de la Comissió de Selecció

Relació de persones admeses i excloses provisional

Termini presentació de sol·licituds:   Del 19 al 28 de març de 2022 (ambós inclosos)

Lloc: Registre General de l'Institut del Teatre (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o per qualsevol mitjà previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu Comú a les administracions públiques.

DOGC de data 18/3/2022_  CONVOCATÒRIA DIRECTOR O DIRECTORA DE L'ESCOLA D'ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC_CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA(EESA/CPD) 

BOPB _de data 8/3/2022_  BASES REGULADORES 

Bases reguladores escoles professionals

Sol·licitud de participació _ model genèric

Pla estratègic

Formulari _declaració de no inhabilitació

Per qualsevol consulta en relació a aquest procés de selecció  podeu  contactar a: secretaria@institutdelteatre.cat
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x