Logo Institut del Teatre

Convocatòria IT Teatre 2019

Comparteix

Del 15 de gener de 2019 al 31 de juliol de 2019


El projecte pedagògic IT TEATRE s’estructura en dues unitats formatives a fi de poder abastar els dos moments fonamentals de tot procés creatiu:  

  • La gestació i desenvolupament del projecte artístic en tots els seus vessants i,
  • La seva posterior exhibició en públic. 

Per a l’edició 2019 els graduats/graduades seleccionats/des participaran en un procés de creació encapçalat per l’internacionalment reconegut director i dramaturg Roger Bernat, que en col·laboració amb l’equip FFF, del qual formen part Roberto Fratini (dramaturg), Txalo Toloza (assistent de direcció i director tècnic), Cristóbal Saavedra (creació sonora),  Anna Rovira (creació llum),  Marie-Klara Gonzàlez (grafisme) i Helena Fabrés Fraylich (coordinació), garantirà per als graduats de l’ESAD participants en el projecte ITTeatre 2019 la immersió en l’estètica i la particular visió del teatre i de la relació amb el públic i la contemporaneïtat que es desprèn dels darrers treballs de Roger Bernat/FFF.

El projecte, DE FOC I DE FLAMA (títol provisional), es fonamentarà en una revisió de les emocions, de riure i del plor, com a elements fonamentals de la representació teatral i del vincle que el teatre, com a fenomen cultural i de comunicació, estableix amb l’espectador. O de com la cultura troba la seva plusvàlua  en la manifestació de les emocions més bàsiques, per part dels intèrprets i també per part dels espectadors

Per a aquesta tercera edició es preveu la col·laboració, d’una banda, del GREC, Festival de Barcelona, que coproduirà i estrenarà l’espectacle en la seva edició 2019. Com és habitual, l’espectacle es mostrarà també al Centre Territorial del Vallès (Teatre Alegria, Terrassa) i al Centre Territorial d’Osona (Teatre Laboratori, Vic) de l’Institut del Teatre.

Per aquesta convocatòria es seleccionaran fins a un màxim de 12 graduats de les següents especialitats: 

  • 8/10 graduats en l’especialitat d’Interpretació
  • 1/2 graduats d’Escenografia
  • 1/2 graduats de Direcció i Dramatúrgia


Les persones que formin part en el projecte formatiu rebran una beca. La durada de l’edició 2019 serà d’un màxim de 3,5 mesos entre el mes d’abril i el mes de juliol de 2019.

Les persones interessades han de complir els següents requisits

  • Estar en possessió del Títol Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre en les especialitats a les quals s’aspira.
  • Haver-se graduat en el curs acadèmic 2014-15, 2015-16, 2016-2017 o 2017-2018.
  • No haver format part del projecte ITNC ni del projecte IT TEATRE en edicions anteriors.


Els graduats/graduades que desitgin prendre part en la selecció hauran de presentar la sol·licitud en el Registre General de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 16 fins al 25 de gener (ambdós inclosos). La presentació de la sol·licitud fora d’aquest termini comporta l’exclusió de l’aspirant.

A la sol·licitud s’acompanyarà: 

  • Fotocòpia del DNI o passaport o document oficial d’identitat corresponent en els supòsits de personal estranger.
  • Currículum Vitae del sol·licitant. El currículum formatiu s’ha d’acreditar amb els títols i certificats corresponents. El currículum laboral s’ha d’acreditar amb contractes de treball, vida laboral, certificats de treball o programes de mà.

 

DOCUMENTS:
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x