Logo Institut del Teatre
 •  DATES:  Del 27 de setembre de 2019 al 21 de juny de 2020
 • INSCRIPCIÓ de l'1 de maig fins el 13 de setembre de 2019
 • MATRÍCULA: del 3 al 13 de juny de 2019

web teatre.png


 Dades bàsiques del curs

(Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació) 

1- A qui s’adreça
2- Sortides professionals
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Equip docent
7- Programa
8- Títol
9- Preus
10- Idioma
11- Preinscripció
12- Matriculació
13- Procés de selecció
14- Organització i lloc d’impartició
15- Consultes 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: 7 mòduls de 25 crèdits en total. El postgrau s’estructura en 2 itineraris diferents i 1 part comuna. Cada itinerari s'estructura en 4 mòduls comuns i 3 específics de l'especialitat.

4. Calendari: Del 27 de setembre de 2019 al 21 de juny de 2020

5. Horaris: Veure detallat en el programa

6. Equip de direcció i coordinació:

 • Direcció: Carles Salas, Montse Lloret i Núria Plana
 • Coordinació i tutoria: Pastora Villalón i Ona Marco
 • Administració: Carol Buitrago

7. Programa del postgrau: detallat més avall

8. Títol: Postgrau de títol propi de l’Institut del Teatre

9. Preus:

 • 1 ECTS: 70 €. Preu total itinerari: 1.650,00 € +17 € d’assegurança.
 • En cas d´inscriure´s per mòduls cal abonar 17€ en concepte d´assegurança.
 • Descompte del 20% per a graduats de l´Institut del Teatre i del 25% per a estudiants de l´Institut del Teatre.
 • L'Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s'arriba al mínim establert d'alumnes matriculats. I també de substituir algun professor i modificar dates si fos necessari, per causes alienes al nostre centre.

10. Idioma: Català i castellà

11. Preinscripció: de l'1 de maig fins el 13 de setembre de 2019. Formulari d'inscripció a l'enllaç

12. Matriculació: del 3 al 13 de juny de 2019

 • L'anul·lació de la matrícula comporta l'anul·lació de tot el procediment administratiu, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació. En cas que algun dels pagaments no es realitzi, es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics. La tramitació de l´anul·lació de la matrícula només podrà ser factible fins 15 dies abans de l´inici de la formació del Postgrau, el 27 de setembre de 2019.
 • Si es disposa de llicenciatura o del grau en Psicologia, el mòdul queda convalidat. Tanmateix, això no eximeix del pagament del mòdul complet.
 • Qualsevol estudiant que tingui la titulació de diploma en Teatre i educació dels cursos compresos entre 2006-2011, i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau, podrà sol·licitar la convalidació d'algun dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.

13. Procés de selecció: El procés de selecció es fa estrictament per ordre de preinscripció i es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència professional.Tenen prioritat les persones que s´hagin inscrit al postgrau complet, i no per blocs, i els graduats per l´Institut del Teatre.

14. Organització i lloc d’impartició:
Institut del Teatre-Centre d’Osona 
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic 
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat   Presentació curs 2019-2020

El curs 2019-2020 l’Institut del Teatre presenta la 14a edició del Postgrau de les Arts Escèniques i l’Educació en el seu itinerari de Teatre, i la seva 5a edició en l’itinerari de Moviment.

El Postgrau ofereix la sistematització d’uns coneixements per la pedagogia de les arts escèniques. 

Impartit per professorat nacional i internacional de qualitat i prestigi. Estructurat en blocs monogràfics amb una àmplia diversitat de continguts.

Dirigit a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències i l’educació i de les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral i de moviment, i que apostin per promoure l’art com un pilar bàsic de l’educació.

PROGRAMA  

Inauguració, sessió informativa i entrega de material

 • Data: 27 de Setembre de 2019
 • Horari de 14 a 15h

Mòdul Projectes (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Donar pautes i eines per estructurar i desenvolupar un projecte propi de formació amb diferents orientacions. Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar i sobre els components que hi intervenen. Adquirir estratègies i elaborar instruments.

Bloc d’Estructura i Organització

 • Docent: Enric M. Sebastiani
 • Data: 27, 28 i 29 de Setembre de 2019
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00 i dissabte i diumenge de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 

Mòdul Psicologia (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Conèixer els canvis globals de les persones   i adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge per fomentar    coneixements significatius a l´aula i desenvolupar l'activitat professional en un context obert a la diversitat d'alumnat.

Bloc de Psicologia del Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Apartat: Psicologia del desenvolupament

 • Docent: Nuria Padrós
 • Data: 18 i 19 d’Octubre de 2019
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00

 

Apartat: Psicologia de l´educació

 • Docent: Mila Naranjo
 • Data: 19 i 20 d’Octubre de 2019
 • Horari: dissabte de 15:00 a 20:00 i diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 

Bloc d’Atenció a la Diversitat i psicologia de grups

Apartat: Atenció a la diversitat 1

 • Docent: Verónica Jiménez
 • Data: 8 i 9 de Novembre de 2019
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 11:30

 

Apartat: Atenció a la diversitat 2

 • Docent: Jesús Soldevila / G. Riera
 • Data: 9 de Novembre de 2019
 • Horari: dissabte de 11:30 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 

Apartat: Psicologia de grups

 • Docent: Montserrat González
 • Data: 10 de Novembre de 2019
 • Horari: diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 

Mòdul: Dramatúrgies i dinàmiques teatrals
Objectius: Adquirir recursos teatrals per treballar la coralitat. Conèixer diferents dinàmiques de grup per gestionar l´activitat amb els alumnes.

Bloc de Dramatúrgia de la coralitat

 • Docent: Montse Colomé
 • Data: 13, 14 i 15 de Desembre de 2019
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Direcció i dinàmiques de grup

 • Docent: Fernando Bercebal
 • Data: 10, 11 i 12 de Gener de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Mòdul: Tècniques
Objectius: Adquirir recursos per desenvolupar les possibilitats expressives a través de tècniques d’interpretació, de veu i de manipulació d’objectes.

Bloc de Veu

 • Docent: Mariona Sagarra
 • Data: 7, 8 i 9 de Febrer de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc d’Interpretació

 • Docent: Concha Milla
 • Data: 13, 14 i 15 e Març de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de l’Objecte i el titella

 • Docent: Maria Castillo
 • Data: 17, 18 i 19 d'Abril de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Mòdul Tècniques del cos i composició (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Estudi dels diferents elements del moviment per enriquir  i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals amb atenció als elements creatius i pedagògics.

Bloc El moviment com a eina expressiva: Dinàmiques del cos

 • Docent: Claudia G. Moreso
 • Data: 8, 9 i 10 de Maig de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte i diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 

Bloc Dansa Teatre

 • Docent: Inés Boza
 • Data: 22, 23 i 24 de Maig de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte i diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

 

Mòdul: Diversitat
Objectius: Aprendre a integrar en el grup a les persones amb diversitat intel·lectual segons les seves possibilitats.

Bloc de Diversitat Psíquica i Teatre

 • Docent: Glòria Rognoni
 • Data: 5, 6 i 7 de Juny de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Mòdul Formació d’espectadors (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Adquirir el coneixement dels principis i les estratègies de captació i desenvolupament d’usuaris de la cultura i l’elaboració de guies didàctiques per
als espectadors.

Bloc Escola d’espectadors

 • Docent: Maribel Bayona
 • Data: 20 i 21 de Juny de 2020
 • Horari: dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x