Logo Institut del Teatre
 • DATES:  Del 2 d'octubre de 2020 al 20 de juny de 2021
 • MATRÍCULA TANCADA

web teatre.png


 Dades bàsiques del curs

(Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació) 

1- A qui s’adreça
2- Àmbits d'aplicació
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Equip docent
7- Programa
8- Títol
9- Preus
10- Idioma
11- Preinscripció
12- Matriculació
13- Procés de selecció
14- Organització i lloc d’impartició
15- Consultes 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Aplicació dels continguts en els àmbits següents: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: El postgrau s’estructura en tres itineraris diferents: Teatre i Educació, Moviment i Educació, i Projectes Pedagògics i Escènics. Cada itinerari s’estructura en mòduls específics de l’especialitat que es divideixen en blocs. Es poden cursar blocs solts.

4. Calendari: Del 2 d'octubre de 2020 al 20 de juny de 2021. 

5. Horaris: L’horari es reparteix en blocs de caps de setmana de 20 hores distribuïdes entre divendres de 15 a 20h; dissabte de 9 a 14h i de 15 a 20h i diumenge de 9 a 14h. *Excepte en el cas en que s’especifiqui un altre horari específic del bloc de formació. La modalitat d’impartició de les classes dependrà de les directrius que marquin les autoritats sanitàries.

6. Equip de direcció i coordinació:

 • Direcció: Carles Salas, Montse Lloret i Núria Plana
 • Coordinació i tutoria: Pastora Villalón i Ona Marco
 • Administració: Eva Crispi

7. Programa del postgrau: detallat més avall

8. Títol: Postgrau de títol propi de l’Institut del Teatre

9. Preus:

 • 1 ECTS: 70 €. Preu total itinerari (25 ECTS): 1.750,00 € (16 places).
 • Més 17 € d’assegurança. En cas d’inscriure’s per blocs, també cal abonar 17 € en concepte d’assegurança.
 • Descompte del 20% per a graduats de l´Institut del Teatre i del 25% per a estudiants de l´Institut del Teatre.
 • L'Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s'arriba al mínim establert d'alumnes matriculats. I també de substituir algun professor i modificar dates si fos necessari, per causes alienes al nostre centre.

10. Idioma: Català i castellà

11. Preinscripció: Tancada

12. Matriculació: Tancada

 • L'anul·lació de la matrícula comporta l'anul·lació de tot el procediment administratiu, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació. En cas que algun dels pagaments no es realitzi, es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics. La tramitació de l´anul·lació de la matrícula només podrà ser factible fins 15 dies abans de l´inici de la formació del Postgrau..
 • Si es disposa de llicenciatura o del grau en Psicologia, el mòdul queda convalidat. Tanmateix, això no eximeix del pagament del mòdul complet.
 • Qualsevol estudiant que tingui la titulació de diploma en Teatre i educació dels cursos compresos entre 2006-2011, i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau, podrà sol·licitar la convalidació d'algun dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.

13. Procés de selecció: El procés de selecció es fa estrictament per ordre de preinscripció i es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència professional.Tenen prioritat les persones que s´hagin inscrit al postgrau complet, i no per blocs, i els graduats per l´Institut del Teatre.

14. Organització i lloc d’impartició:
Institut del Teatre-Centre d’Osona 
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic 
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat   Presentació curs 2020-2021

El curs 2020-2021 l’Institut del Teatre presenta la 15a edició del Postgrau de les Arts Escèniques i l’Educació en el seu itinerari de Teatre.

El Postgrau ofereix la sistematització d’uns coneixements per la pedagogia de les arts escèniques. 

Impartit per professorat nacional i internacional de qualitat i prestigi. Estructurat en blocs monogràfics amb una àmplia diversitat de continguts.

Dirigit a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències i l’educació i de les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral i de moviment, i que apostin per promoure l’art com un pilar bàsic de l’educació.

PROGRAMA  

Inauguració, sessió informativa i entrega de material

 • Data: 2 d'octubre de 2020
 • Horari: de 14:00 a 15:00

Mòdul Projectes (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Donar pautes i eines per estructurar i desenvolupar un projecte propi de formació amb diferents orientacions. Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar i sobre els components que hi intervenen. Adquirir estratègies i elaborar instruments.

Bloc d’Estructura, organització i eines d'avaluació

 • Docent: Enric M. Sebastiani
 • Dates: 2, 3 i 4 d'octubre de 2020
 • Horari:  divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

Mòdul Psicologia (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Conèixer els canvis globals de les persones   i adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge per fomentar coneixements significatius a l´aula i desenvolupar l'activitat professional en un context obert a la diversitat d'alumnat.

Bloc de Psicologia del Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Apartat: Psicologia del desenvolupament

 • Docent: Nuria Padrós
 • Dates: 16 i 17 d'octubre de 2020
 • Horari:  divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 11.30

 

Apartat: Psicologia de l´educació

 • Docent: Mila Naranjo
 • Dates: 17 i 18 d'octubre de 2020
 • Horari: dissabte d'11:30 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 9:00 a 14:00

 

Bloc d’Atenció a la Diversitat i psicologia de grups

Apartat: Atenció a la diversitat 1

 • Docent: David Martínez
 • Dates: 6 i 7 de novembre de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 11:30

 

Apartat: Atenció a la diversitat 2

 • Docent: Jesús Soldevila
 • Dates: 7 de novembre de 2020
 • Horari: dissabte d'11:30 a 14:00 i de 15:00 a 17:30

 

Apartat: Psicologia de grups

 • Docent: Montserrat González
 • Dates: 7 i 8 de novembre de 2020
 • Horari: dissabte de 17:30 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

Mòdul: Dramatúrgies i dinàmiques teatrals
Objectius: Adquirir recursos teatrals per treballar la coralitat. Conèixer diferents dinàmiques de grup per gestionar l´activitat amb els alumnes.

Bloc de Dramatúrgia de la coralitat

 • Docent: Montse Colomé
 • Dates: 27, 28 i 29 de novembre de 2020
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Direcció i dinàmiques de grup

 • Docent: Fernando Bercebal
 • Dates: 15, 16 i 17 de gener de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Mòdul: Tècniques teatrals
Objectius: Adquirir recursos per desenvolupar les possibilitats expressives a través de tècniques d’interpretació, de veu i de manipulació d’objectes.

Bloc de Tècniques de Veu

 • Docent: Mariona Sagarra
 • Dates: 5, 6 i 7 de febrer de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de Tècniques d’Interpretació

 • Docent: Concha Milla
 • Dates: 5, 6 i 7 de març de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Bloc de l’objecte i el titella

 • Docent: Maria Castillo
 • Dates: 19, 20 i 21 de març de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Mòdul Tècniques de moviment (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Estudi dels diferents elements del moviment per enriquir i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals amb atenció als elements creatius i pedagògics.

Bloc El moviment com a eina expressiva: Dinàmiques del cos

 • Docent: Claudia G. Moreso
 • Dates: 16, 17 i 18 d'abril de 2021
 • Horari: d divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

Bloc de Dansa-Teatre

 • Docent: Inés Boza
 • Dates: 7, 8 i 9 de maig de 2021
 • Horari:  divendres de 15:00 a 20:00, dissabte de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 i diumenge de 9:00 a 14:00

 

Mòdul: Diversitat
Objectius: Aprendre a integrar en el grup a les persones amb diversitat intel·lectual segons les seves possibilitats.

Bloc de Diversitat i Teatre

 • Docent: Clàudia Cedó
 • Dates: 28, 29 i 30 de maig de 2021
 • Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

 

Mòdul Formació d’espectadors (Mòdul comú amb l'itinerari de Moviment)
Objectius: Adquirir el coneixement dels principis i les estratègies de captació i desenvolupament d’usuaris de la cultura i l’elaboració de guies didàctiques per
als espectadors.

Bloc Escola d’espectadors

 • Docent: Maribel Bayona
 • Data: 19 i 20 de juny de 2021
 • Horari: dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

CENTRE DEL VALLÈS
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

CENTRE D'OSONA
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat

 

MAE
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
mae.it@institutdelteatre.cat

 

Carregant...
x