Logo Institut del Teatre

Consell d'Estudiants


El Consell d’Estudiants té per finalitat principal la defensa dels interessos del conjunt de l’estudiantat de l’Institut del Teatre i la coordinació dels seus representants. Són funcions del Consell d’Estudiants, a més d’actuar d’interlocutor davant els òrgans de govern de l’Institut del Teatre i de potenciar la participació de l’alumnat en la vida acadèmica i en les finalitats d’aquesta institució, el pronunciar-se sobre les qüestions següents:

  • Les directrius generals de l’activitat acadèmica, amb caràcter previ a la seva aplicació.
  • El disseny dels serveis que afecten l’alumnat i de les activitats assistencials, especialment en l’àmbit de la cultura, les beques i els ajuts.
  • El funcionament de l’activitat acadèmica, mitjançant una avaluació sobre l’aplicació de les directrius generals.
  • El Consell d’Estudiants està format per tres estudiants de cada Escola, triats entre tot l’alumnat, d’entre els que formen part del Consell d’Escola o del Consell Escolar i els dos representants al Consell de Direcció si aquests no formen part de cap Consell d’Escola o Consell Escolar. La representació de l’estudiantat tria d’entre ells la seva presidència. Les eleccions per formar part del Consell d’Estudiants les convoca la Secretària Acadèmica General. El Consell d’Estudiants es regeix per l’Ordenació de la participació i representació dels Estudiants de l’Institut del Teatre (ORES).

Adreça electrònica del Consell d’Estudiants representants.alumna@institutdelteatre.cat


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat