Logo Institut del Teatre

Seguiment titulació ESAD

El marc legal vigent estableix que les agències d'avaluació de la qualitat han de fer un seguiment dels títols registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s'hagin de sotmetre a l'avaluació per renovar-ne l'acreditació.

Aquest procés de Seguiment de la titulació té dos objectius fonamentals:

  • Ser una eina útil per a la gestió del centre, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny del títol i el seu desenvolupament ordinari;
  • Establir un procés de millora contínua a través de la reflexió sobre el desenvolupament i funcionament de la titulació que sigui la base per al procés d’acreditació, amb la validació externa dels resultats aconseguits.

L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) realitza anualment l’Informe de Seguiment de la Titulació (IST) en base a la Guia per al Seguiment dels Títols  d'Ensenyaments  Artístics Superiors i responent al  Model per a l'elaboració de l'informe de Seguiment de Títol oficial EAS.

Informes de Seguiment de la Titulació (IST): 

 

Informes AQU d'avaluació de Seguiment ESAD - EUC


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat