Logo Institut del Teatre

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat SGIQ-ESAD

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i de la Societat del coneixement, els centres d’ensenyament artístic superior han de desenvolupar i garantir polítiques i sistemes de gestió interna de la qualitat que responguin a les necessitats de les mateixes institucions i a les expectatives de la societat.  

Amb la finalitat de garantir un alt nivell de qualitat de l’oferta formativa, d’impulsar una cultura de millora contínua per tal d’aconseguir els objectius previstos i de rendir comptes, l’Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) de l’Institut del Teatre desenvolupa una eina per sistematitzar i millorar el que fa, així com esmenar les mancances. Aquest instrument és el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-ESAD).

Per al disseny i elaboració del SGIQ-ESAD s’han respectat les indicacions establertes per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) en el seu programa AUDIT, a través de la Guia d'avaluació del disseny del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels EAS. El sistema es basa en una sèrie de processos que despleguen les directrius d'aquest programa i que es realitzen per garantir la qualitat dels ensenyaments que s’imparteixen.

Document SGIQ-ESAD

Processos de Qualitat

Informe AQU d'avaluació del SGIQ-ESAD - EUC

En aquest enllaç trobareu els indicadors de qualitat de l’ESAD corresponents als cursos acadèmics 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 i 2017-18.


Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat