Logo Institut del Teatre

Beques per a la Formació i el Perfeccionament

Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als/a les graduats/des de les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa) que hagin obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l'any 2014 inclòs.

La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels/de les graduats/des de l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots els àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/des de l'lnstitut del Teatre, incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de Catalunya.

L'lnstitut del concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 3.780 € cadascuna. Les accions formatives proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds.

Aquestes beques s'emmarquen dins les accions de l'Institut del Teatre per facilitar el perfeccionament professional i la inserció laboral dels/de les graduats/des de les seves escoles superiors.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de dimecres 2 de maig a divendres 11 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Podeu trobar informació sobre com elaborar un projecte, fer un pressupost i altres temes relacionats amb la pràctica professional a l'espai de Fitxes de recursos per a graduats

 


Altres continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat