Logo Institut del Teatre

Qualificacions definitives prova B d'Escenografia i Direcció i Dramatúrgia curs 2018-19

9 de juliol de 2018


Ja podeu consultar els resultats de les qualificacions definities de la prova B de les proves d'accés de les especialitats d'Escenografia i Direcció i Dramatúrgia de l'ESAD per al curs 2018-2019 en el següent enllaç:


Els aspirants que aprovin les proves d’accés i estiguin admesos a l’escola, abans de la matriculació hauran de presentar: 

  • Document acreditatiu (certificat d’estudis o títol) d’haver superat el batxillerat (LOGSE o LOE); acreditació d’haver superat el COU o acreditació d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o Certificat acreditatiu de la superació de la prova per a l’alumnat sense el títol de batxiller.
  • Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social.
  • Original de títol de família nombrosa o monoparental.


No es matricularà cap estudiant que no aporti aquests documents: original i còpia.
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Compartir

Altres continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat