Logo Institut del Teatre

Beques d'Arts Escèniques Aplicades

Les Beques d’Arts Escèniques Aplicades s’emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per completar la formació i la promoció professional d’estudiants i graduats de les seves escoles superiors. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques com a mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. 

Destinataris:

  • Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart curs d’alguna de les escoles superiors de I'lnstitut del Teatre.
  • Graduats/des de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin obtingut el títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l’any 2014 (inclòs)

Tipologia orientativa de projectes: 

  •  Comunitari: projectes de convivència i promoció un barri, districte o municipi. Així com equipaments o projectes socials inclusius adreçats a col·lectius específics.
  • Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació , esplais, centres oberts, casals de joves i altres dels  àmbits educatiu i socioeducatiu.
  • Salut: centres de dia, residències, hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, i altres projectes vinculats a la salut de les persones.

 Dotació de les beques: Es concediran dues beques per un import màxim de 3.000,00€ cadascuna.

 Presentació sol·licituds: 20 dies natural des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, previst pera mitjans de març. Les accions proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds.

A la memòria del projecte que es vol dur a terme ha de constar: 

  • Activitat (accions a desenvolupar, disciplina i col·lectiu a qui s’adreça
  • Proposta artística (objectius i tècniques a utilitzar)
  • Interès social (objectius o processos amb persones o grups)
  • L'adquisició de coneixement i/o competències professionals
  • Pla de treball: dedicació, calendari, pressupost, altres participants

Documentació 2018:

 El termini de presentació d'instàncies es fixa des del 7 al 26 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).

Per més informació, adreçeu-vos a l'Observatori de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre, al telèfon: 93 227 39 50  i correu electrònic oaea@institutdelteatre.cat


Altres continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat