Logo Observatori de les Arts Escèniques Aplicades

Beques d'Arts Escèniques Aplicades

Imatge de Migraccions


Les Beques d’Arts Escèniques Aplicades s’emmarquen dins les accions de l’lnstitut del Teatre per completar la formació i la promoció professional d’estudiants i graduats de les seves escoles superiors. La finalitat d’aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques com a mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. 

Edició 2018:

La 3a edició de les Beques d’Arts Escèniques Aplicades es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província del 6 d’abril de 2018, pots descarregar-te l’anunci en aquest enllaç.

Destinataris:

Estudiants que s’hagin matriculat d’un mínim del 50% d’assignatures de tercer o quart curs d’alguna de les escoles superiors de l’lnstitut del Teatre.
Graduats de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin obtingut el títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa  a partir de l’any 2014 (inclòs).  

Tipologia orientativa de projectes:

  Comunitari: projectes de convivència i promoció un barri, districte o municipi. Així com equipaments o projectes socials inclusius adreçats a col·lectius específics.
  Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació, esplais, centres oberts, casals de joves i altres dels  àmbits educatiu i socioeducatiu.
  Salut: centres de dia, residències, hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, i altres projectes vinculats a la salut de les persones.

Dotació de les beques: ss concediran dues beques per un import màxim de 3.000 € cadascuna.

Terminis: Presentació de sol·licituds: 20 dies naturals des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir, del 7 al 26 d’abril de 2018 (ambdós inclosos).

Les accions proposades no poden haver començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. Caldrà presentar Memòria del projecte que es vol dur a terme, on es faci constar:

  Activitat (accions a desenvolupar, disciplina i col·lectiu a qui s’adreça).
  Proposta artística (objectius i tècniques a utilitzar).
  Interès social (objectius o processos amb persones o grups).
  L’adquisició de coneixement i/o competències professionals.
  Pla de treball: dedicació, calendari, pressupost, altres participants.

Documentació:

 

Edició 2017:

Documentació:

 

 

Per més informació, adreceu-vos a l’Observatori de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre, al telèfon: 93 227 39 50  i correu electrònic oaea@institutdelteatre.cat.

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat