Logo Institut del Teatre

Junta de Govern


La Junta de Govern és l'òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinàries de l'Institut. Té la composició següent:

Presidència:

La persona que ocupi la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Vocals:

 • Sis membres designats pel Ple de la Diputació de Barcelona.
 • La persona que ocupi la Direcció General.
 • La persona que ocupi la Gerència


Correspon a la Junta de Govern:

 • Aprovar i adjudicar els expedients de contractació i l'autorització i disposició de despeses.
 • Aprovar convenis amb persones i entitats públiques i privades.
 • Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l'Institut del Teatre.
 • Informar i elevar les modificacions del pressupost a la Diputació de Barcelona.
 • Exercitar tot tipus d'accions, recursos i peticions en defensa dels interessos de l'Institut del Teatre.
 • Fer la provisió de places i llocs de treball del personal no permanent de l'Institut.

 

President

 • Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa

Vocals designats per la Diputació de Barcelona

 • Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
 • Sr. Xavier Forcadell i Esteller
 • Il.lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
 • Il.lm. Sr. Martí Pujol Casals
 • Il.lm. Sra. Ana Ma. del Puy del Frago Barés
 • Sr. Josep Altayó i Morral

Vocals representants de l’Institut del Teatre

 • Sra. Magda Puyo Bové (Directora General de l’Institut del Teatre)
 • Sr. Jordi Roig i Vinyals (Gerent de l’Institut del Teatre)

 

Secretari delegat

 • Sr. Francesc Bartoll Huerta


Interventora delegada

 • Sra. M. José Villarrubia Gériz

Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat