Logo Institut del Teatre

Consell General


El Consell General és l'òrgan de govern que assumeix la direcció superior i l'alta orientació i fixació de les grans línies d'actuació de l'Institut del Teatre. El Consell General té la composició següent:

Presidència:

La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona.

Vocals:

Dos membres designats pel ple de la Diputació de Barcelona més els vocals de la Junta de Govern.

Correspon al Consell General:

 • Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada.
 • Informar i elevar el projecte de pressupost a la Diputació de Barcelona, per sotmetre'l a l'aprovació del Ple.
 • Proposar la modificació dels Estatuts de l'Institut del Teatre, amb caràcter previ a la seva elevació a la Diputació de Barcelona.
 • Conèixer els convenis que es formalitzin entre l'Institut del Teatre i altres persones o entitats, públiques o privades.
 • Ser informat de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de l'organisme, i efectuar-ne el seguiment.

 

President

 • Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa (President de la Diputació de Barcelona)

Vocals designats per la Diputació de Barcelona

 • Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
 • Sr. Xavier Forcadell i Esteller
 • Il.lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
 • Il.lm. Sr. Martí Pujol Casals
 • Il.lm. Sra. Ana Ma. del Puy del Frago Barés
 • Sr. Josep Altayó i Morral
 • Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
 • Sr. Xavier Boltaina i Bosch


Vocals representants de l’Institut del Teatre

 • Sra. Magda Puyo Bové (Directora General de l’Institut del Teatre)
 • Sr. Jordi Roig i Viñals (Gerent de l’Institut del Teatre)


Secretari delegat

 • Sr. Francesc Bartoll Huerta


Interventora delegada

 • Sra. M. José Villarrubia Gériz

Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat