Logo Institut del Teatre

Postgrau Arts Escèniques i Educació, itinerari Teatre i Educació

PROPERA EDICIÓ: SETEMBRE DE 2018

 

Inscripcions: Maig 2018


 

 

Dades bàsiques del curs

  (Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació) 

Educació 2017

1- A qui s’adreça
2- Sortides professionals
3- Estructura
4- Calendari
5- Horaris
6- Equip docent
7- Programa
8- Títol
9- Preus
10- Idioma
11- Preinscripció
12- Matriculació
13- Procés de selecció
14- Organització i lloc d’impartició
15- Consultes 

 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres públics i privats, d’educació infantil, primària, secundària i batxillerats artístics en arts escèniques.Cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: El curs està estructurat en 5 mòduls de 19 crèdits en total.

4. Calendari: Del 29 de setembre de 2017 al 13 de maig de 2018.

5. Horaris: Un cap de setmana al mes. Divendres de 15 a 20 hores i dissabte i diumenge de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

6. Equip docent:

- Direcció: Carles Salas
- Coordinació: Pastora Villalón
- Administració: Carol Buitrago

7. Programa del postgrau: Consulta aquest enllaç

8. Títol: Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre

9. Preus:

Postgrau sencer: 1.320,00 €, més 17 € d’assegurança

Per mòduls:

  • Mòdul Projectes: Bloc A 70,00 €
  • Mòdul Psicologia: Bloc A 140,00 € / Bloc B 175,00 €
  • Mòdul Dramatúrgies i dinàmiques de tallers de teatre: Bloc A 175,00 € / Bloc B 175,00 €
  • Mòdul Teatre físic i objectual: Bloc A 175,00 € / Bloc B 175,00 €
  • Mòdul Avaluació i Formació d’Espectadors: Bloc A 175,00 € / Bloc B 70,00 €

Al preu de cada bloc cal afegir-hi 17€ en concepte d’assegurança que cal abonar només una vegada en cas d’inscriure’s a més d’un bloc.

10. Idioma. Castellà

11. Preinscripció: del 2 al 31 de maig de 2017

12. Matriculació: del 5 al 9 de juny de 2017

13. Procés de selecció: El procés de selecció es farà atenent estrictament l’ordre d’inscripció, i tenint en compte l’expedient acadèmic i l’experiència professional.

14. Organització i lloc d’impartició: Institut del Teatre-Centre d’Osona

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat


 

Presentació curs 2017-2018

L’Institut del Teatre presenta per al curs 2017-2018 la dotzena edició del postgrau en Teatre i Educació, dirigit als llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències de l’educació i de les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral.
Aquest postgrau ofereix un conjunt de coneixements teòrics i pràctics amb l'objectiu que l'alumnat pugui sistematitzar i adquirir competències per a la docència teatral i l’aplicació del teatre com a instrument educatiu. 

Sortides professionals

Pedagogia en centres públics i privats, d’educació infantil, primària, secundària i batxillerats artístics en arts escèniques.Cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

Estructura i calendari

L'itinerari està estructurat en 5 mòduls de 19 crèdits en total.
Comença el 29 de setembre de 2017 i acaba el 13 de maig 2018.

PROGRAMA

Mòdul Projectes
Objectius: donar eines per estructurar i desenvolupar un projecte de formació amb diferents orientacions, i analitzar i reflexionar projectes existents

Bloc d’Estructuració i organització
Docent: Mercè Mateu
Data: 29 de setembre de 2017
Hora: de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Psicologia
Objectius: conèixer els canvis globals ( cognitius, emocionals i socials) que tenen lloc en el desenvolupament de les persones entre els sis i els divuit anys i els elements  que influeixen en aquest canvi.
Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Bloc de Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Docent:  Núria Padrós
Data: 30 de setembre de 2017
Hora: de  9.00 h a 14.00 h i 15.00 h a 17.30 h

Docent: Mila Naranjo
Dates: 30 de setembre i 1 d’octubre de 2017
Hora: dissabte de 17.30 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Bloc d’Atenció a la diversitat, psicologia de grups i sessió de teatre aplicat ( Teatre de l’Oprimit)
Docent: Verònica Jiménez
Data: 20 i 21 d’octubre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h i dissabte de 9.00 h a 11.30 h

Docent: Júlia Sánchez
Data: 21 d’octubre de 2017
Hora: dissabte de 11.30 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Docent: Montse González
Data: 22 d’octubre de 2017
Hora: diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Mòdul Dramatúrgies i dinàmiques de tallers de teatre
Objectius: adquirir recursos teatrals per treballar la coralitat.
Conèixer diferents dinàmiques de grup per gestionar el treball amb els alumnes.  

Bloc de Dramatúrgia de la coralitat
Docent: Paul Alain
Dates: 10, 11 i 12 de novembre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte  i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h .

Bloc de Direcció i dinàmica de grup
Docent: Fernando Bercebal 
Dates: 1, 2 i 3 de desembre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.  

Mòdul Teatre físic i objectual
Objectius: reflexionar sobre les aplicacions educatives, socials i terapèutiques dels objectes i els titelles, i adquirir tècniques d’improvisació i de la seva manipulació.
Analitzar el moviment en funció mecànica i expressiva, i posar el moviment en relació amb l’emoció viscuda i comunicada.  

Bloc de Dinàmiques del cos aplicades en la dramatització
Docent: Claudia García Moreso
Dates: 9, 10 i 11 de febrer de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.

Bloc de L’objecte i el titella com a mèdium pedagògic
Docent: Rene Baker
Dates: 23, 24 i 25 de març de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.

Mòdul Avaluació i Formació d’Espectadors
Objectius: reflexionar sobre la necessitat d’avaluar les practiques dramàtiques i la metodologia, i adquirir estratègies i dotar-se d’eines per una valoració precisa.
Adquirir el coneixement dels principis i les estratègies de captació i desenvolupament d’usuaris de la cultura i l’elaboració de guies didàctiques pels espectadors

Bloc de Sistemes d’avaluació
Docent: Mº Jose Guisado
Dates:  20, 21 i 22 d’abril
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.

Bloc d’Escola d’Espectadors.
Docent: Tomás Motos
Dates:  11, 12 i 13 de maig de 2018
Hora: divendres de 16’00 h a 20 h dissabte i diumenge de 10.00 h a 14.15 h.

Programa per descarregar
Presentació Itinerari Teatre i Educació 2017

Títol i preu
Postgrau sencer: 1.320,00 €, més 17 € d’assegurança

Per mòduls:

Mòdul Projectes: Bloc A 70,00 €
Mòdul Psicologia: Bloc A 140,00 € / Bloc B 175,00 €
Mòdul Dramatúrgies i dinàmiques de tallers de teatre: Bloc A 175,00 € / Bloc B 175,00 €
Mòdul Teatre físic i objectual: Bloc A 175,00 € / Bloc B 175,00 €
Mòdul Avaluació i Formació d’Espectadors: Bloc A 175,00 € / Bloc B 70,00 €

Al preu de cada bloc cal afegir-hi 17€ en concepte d’assegurança que cal abonar només una vegada en cas d’inscriure’s a més d’un bloc.

Preinscripció matriculació i procés de selecció

Període de preinscripció: del 2 al 31 de maig de 2017
Formulari de preinscripció al Postgrau en Teatre i Educació (word 648 kb)

Període de matriculació: del 5 al 9 de juny de 2017

El procés de selecció es fa atenent estrictament l’ordre d’inscripció i tenint en compte l’expedient acadèmic i l’experiència professional.
Si es disposa de llicenciatura o el grau en Psicologia, el Mòdul de Psicologia queda convalidat. Tanmateix això no eximeix del pagament del mòdul complet.
L’anulació de la matricula comporta la anulació de tot el procediment administratiu de matriculació, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació.
En cas que  algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics de la mateixa.
Qualsevol estudiant que tingui la titulació dels cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, o 2010-2011 i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau en Teatre i Educació podrà sol·licitar la convalidació d’alguns dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.

 

Organització i lloc d'impartició

Direcció: Carles Salas 
Coordinació: Pastora Villalón 
Administració: Carol Buitrago

Institut del Teatre - Centre d'Osona 
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic 
Tel. 938 854 467 / 664 363 313 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8h a 15h. Dimarts i dijous, de 8h a 17h.

Contacte: postgraus.vic@institutdelteatre.cat

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats, així com de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari,  per causes alienes al centre.


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat