Logo Institut del Teatre

Postgrau Arts Escèniques i Educació, itinerari Moviment i Educació

 

Inscripcions tancades

  

 


Dades bàsiques del curs 

 (Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació)
Postgrau en moviment i Educació 2017

1. A qui s’adreça
2. Sortides professionals
3. 
Estructura
4. 
Calendari
5 .Horaris
6. Equip docent
7. Programa

8. Títol
9. Preus
10. Idioma
11. Preinscripció
12. Matriculació
13. Procés de selecció
14. Organització i lloc d’impartició
15. Consultes 

 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: 7 mòduls de 25 crèdits en total. El postgrau s’estructura en 2 itineraris
diferents i 1 part comuna. Cada itinerari s'estructura en 4 mòduls comuns i 3 específics de l'especialitat.

4. Calendari: Del 28 de setembre de 2018 al 16 de juny de 2019

5. Horaris: Veure detallats en el programa

6. Equip docent:
        - Direcció: Montse Lloret, Núria Plana i Carles Salas
        - Coordinació: Pastora Villalón 
        - Tutoria: Ona Marco
        - Administració: Carol Buitrago 

7. Programa del postgrau: detallat més avall

8. Títol: Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre

9. Preus:
Postgrau sencer: 1.450,00 € més 17 € d’assegurança.
1 ECTS: 70 €
Al preu de cada bloc s’han d’afegir 17 € en concepte d’assegurança que s’abonarà només una vegada en cas d’inscriure's a més d’un bloc. 

10. Idioma: Català i castellà

11. Preinscripció: del 2 al 31 de maig de 2018. Formulari d'inscripció a l'enllaç

12. Matriculació: de l'11 al 15 de juny de 2018

  • L'anul·lació de la matrícula comporta l'anul·lació de tot el procediment administratiu, però no comporta la devolució de les taxes de matriculació. En cas que algun dels pagaments no es realitzi, es portarà a terme la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels efectes acadèmics.
  • Qualsevol estudiant que tingui la titulació de diploma en Teatre i educació dels cursos compresos entre 2006-2011, i estigui interessat a obtenir el títol de Postgrau, podrà sol·licitar la convalidació d'algun dels mòduls o blocs ja fets i realitzar els crèdits requerits.
  • Si es disposa de llicenciatura o del grau en Psicologia, el mòdul queda convalidat. Tanmateix, això no eximeix del pagament del mòdul complet.

13. Procés de selecció: El procés de selecció es fa estrictament per ordre de preinscripció i es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència professional.

14. Organització i lloc d’impartició: Institut del Teatre-Centre d’Osona

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat  


 

Presentació curs 2018-2019

El curs 2018-2019 l’Institut del Teatre presenta la tretzena edició del Postgrau de
les Arts Escèniques i l’Educació en el seu itinerari de Teatre, i la seva quarta edició
en l’itinerari de Moviment. 

El Postgrau ofereix la sistematització d’uns coneixements per la pedagogia de les arts escèniques. 

Impartit per professorat nacional i internacional de qualitat i prestigi. Estructurat en blocs monogràfics amb una àmplia diversitat de continguts.

Dirigit a llicenciats, graduats i professionals de l’àmbit de les ciències i l’educació i de
les arts escèniques que vulguin adquirir recursos per a la docència teatral i de
moviment, i que apostin per promoure l’art com un pilar bàsic de l’educació.

PROGRAMA  

Inauguració, sessió informativa i entrega de material.
Data: 28 de Setembre de 2018
Horari de 14 a 15h

Mòdul Projectes
Objectius: Donar pautes i eines per estructurar i desenvolupar un projecte propi de formació amb diferents orientacions. Reflexionar sobre la necessitat d’avaluar i sobre els components que hi intervenen. Adquirir estratègies i elaborar instruments.

Bloc d’Estructura i Organització
 Docent: Mercè Mateu
 Data: 28 de Setembre de 2018
 Horari: de 15:00 a 20:00

Bloc d’Eines d’avaluació aplicades a l’educació
 Docent: Enric Sebastiani
 Data: 29 i 30 de Setembre de 2018
 Horari: de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 (dissabte i diumenge)

Mòdul Psicologia
Objectius: Conèixer els canvis globals (cognitius, emocionals i socials) de les persones, proporcionant eines per desenvolupar a l’aula segons l’etapa evolutiva. Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge. Proporcionar els coneixements fonamentals per desenvolupar l'activitat professional en un context
obert a la diversitat d'alumnat.

Bloc de Psicologia del Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
 Docent: Nuria Padrós
 Data: 5 i 6 d’Octubre de 2018
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00

 Docent: Mila Naranjo
 Data: 6 i 7 d’Octubre de 2018
 Horari: dissabte de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Bloc d’Atenció a la Diversitat
 Docent: Verónica Jiménez
 Data: 26 i 27 d’Octubre de 2018
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 11:30

Bloc d’Atenció a la Diversitat
 Docent: Jesús Soldevila
 Data: 27 d’Octubre de 2018
 Horari: dissabte de 11:30 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Bloc d’Atenció a la Diversitat i psicologia de grups
 Docent: Montserrat González
 Data: 28 d’Octubre de 2018
 Horari: de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Mòdul: Moviment per etapes evolutives
Objectius: Introduir al treball de moviment en les etapes d’infantil, primària, adolescència i vellesa a través de l’experimentació i la pràctica.

Bloc de Moviment a l’etapa infantil i primària
 Docent: Marta Amatriain
 Data: 10 de Novembre de 2018
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Bloc de Moviment de l’adolescència i la vellesa
 Docent: Susana Pérez Testor
 Data: 11 de Novembre de 2018
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Mòdul: Composició i tècniques del cos
Objectius: Conèixer diverses tècniques per desenvolupar processos creatius a través del moviment.

Bloc de Tècnica Dalcroze
 Docent: Eugènia Arús
 Data: 30 de Novembre, 1 i 2 de Desembre de 2018
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de Dansa Comunitària
 Docent: Amaya Lubeigt i Wilfried Von Poppel.
 Data: 11, 12 i 13 de Gener de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc d’Improvisació del moviment
 Docent: Lucas Condro
 Data: 8, 9 i 10 de Febrer de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Bloc de Composició del moviment
 Docent: Àngels Margarit.
 Data: 8, 9 i 10 de Març de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00; diumenge de 09:00 a 14:00

Mòdul Tècniques del cos i i text
Objectius: Estudi dels diferents elements del moviment per enriquir i ampliar el treball interpretatiu dirigit a persones no professionals amb atenció als elements creatius i pedagògics.

Bloc Dinàmiques del cos: El moviment com a eina expressiva
 Docent: Claudia G. Moreso
 Data: 5, 6 i 7 d’Abril de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte i diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Bloc Dansa Teatre
 Docent: Inés Boza
 Data: 3, 4 i 5 de Maig de 2019
 Horari: divendres de 15:00 a 20:00; dissabte i diumenge de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00

Mòdul Diversitat
Objectius: Aprofundir en els processos d'ensenyament-aprenentatge per a persones amb diversitat funcional.

Bloc de Diversitat Psíquica i Moviment
 Docent: Susana Gómez
 Data: 1 de Juny de 2019
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Bloc de Diversitat Física i Moviment
 Docent: Jordi Cortés
 Data: 2 de Juny de 2019
 Horari: de 9h a 14h i de 15h a 20h

Mòdul Formació d’espectadors
Objectius: Adquirir el coneixement dels principis i les estratègies de captació i desenvolupament d’usuaris de la cultura i l’elaboració de guies didàctiques per als espectadors.

Bloc Escola d’espectadors
 Docent: Tomás Motos
 Data: 14, 15 i 16 de Juny de 2019
 Horari: divendres, de 15h a 20h; dissabte i diumenge de de 9h a 14h.

Lloc d'impartició

Institut del Teatre - Centre d'Osona
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-del-Teatre-Centre- de-Vic- 297228077110354/ 

Contacte:  postgraus.vic@institutdelteatre.cat  

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats així com de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari,  per causes alienes al nostre Centre.


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat