Logo Institut del Teatre

Postgrau Arts Escèniques i Educació, itinerari Moviment i Educació

PROPERA EDICIÓ: SETEMBRE DE 2018

 

Inscripcions: Maig 2018

 

 


Dades bàsiques del curs 

 (Cliqueu a sobre els títols per anar a la informació)
Postgrau en moviment i Educació 2017

1. A qui s’adreça
2. Sortides professionals
3. 
Estructura
4. 
Calendari
5 .Horaris
6. Equip docent
7. Programa
8. Títol
9. Preus
10. Idioma
11. Preinscripció
12. Matriculació
13. Procés de selecció
14. Organització i lloc d’impartició
15. Consultes 

 


 

1. A qui s’adreça: Educadors/es, mestres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Professors/es de Dansa, Mestres de Música, Mestres d’Educació Especial, Professors d’Educació Física, Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Graduats, Llicenciats, Diplomats i altres Titulacions Superiors. Monitors, Assistents socials, Psicoterapeutes, Psicomotricistes i tota persona interessada en el moviment i l’educació.

2. Sortides professionals: Pedagogia en centres públics i privats d'educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris.

3. Estructura: 6 mòduls de 19 crèdits en total.

4. Calendari: Del 29 de setembre de 2017 al 8 d'abril de 2018

5. Horaris: Un cap de setmana al mes. Divendres de 15 a 20 h i dissabte i diumenge de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

6. Equip docent:
        -  Direcció: Carles Salas
        - Coordinació: Pastora Villalón 
        -  Administració: Carol Buitrago

7. Programa del postgrau: Consulta aquest enllaç

8. Títol: Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre

9. Preus:

Postgrau sencer: 1.320,00 € més 17 € d’assegurança

Per mòduls:

  • Mòdul Projectes: Bloc A - 70,00 €  
  • Mòdul Psicologia: Bloc A - 140,00 € / Bloc B - 140,00 €
  • Mòdul Moviment i Ritme: Bloc A - 140,00 € / Bloc B - 140,00 €
  • Mòdul Composició: Bloc A - 140,00 € / Bloc B - 140,00 € / Bloc C - 140,00 €
  • Mòdul Moviment aplicat: Bloc A - 140,00 € 
  • Mòdul Avaluació: Bloc A - 140,00 €


    Al preu de cada bloc s’han d’afegir 17 € en concepte d’assegurança que s’abonarà només una vegada en cas d’inscriure's a més d’un bloc. 

10. Idioma: Castellà

11. Preinscripció: del 2 al 31 de maig de 2017. 

12. Matriculació: del 5 al 9 de juny de 2017.

13. Procés de selecció: En el procés de selecció es valoraran els currículums professionals i es tindrà en compte rigorosament l’ordre d’inscripció.

14. Organització i lloc d’impartició: Institut del Teatre-Centre d’Osona

15. Consultes: postgraus.vic@institutdelteatre.cat  


 

Presentació curs 2017-2018

L’Institut del Teatre presenta novament pel curs 2017-2018 la 3a edició del Postgrau de Moviment i Educació, dirigit a llincenciats, graduats i professionals dels àmbits de les ciències de l’educació i de les arts escèniques.

Aquest postgrau ofereix eines i recursos pedagògics vinculats al moviment. Es dota l’alumnat de coneixements teòrics i pràctics per poder integrar i sistematitzar aquests instruments i adquirir competències per poder aplicar-los en qualsevol àmbit formatiu. 

Sortides professionals

Pedagogia en centres públics i privats d’educació infantil, primària i secundària, batxillerats artístics en arts escèniques, cicles formatius i de grau superior, estudis de grau, centres de lleure, centres terapèutics, centres d’integració social i centres penitenciaris. 

Estructura i calendari

L'itinerari està estructurat en 6 mòduls de 19 crèdits en total.
Comença el 29 de setembre de 2017 i acaba el 8 d'abril de 2018. 

Mòdul Projectes
Bloc A. Estructuració i organització

Mòdul Psicologia
Bloc A. Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l'Educació
Bloc B. Psicopedagogia del moviment aplicat a l'aula

Mòdul Moviment i ritme
Bloc A. Tècnica Dalcroze
Bloc B. Moviment per etapes educatives

Mòdul Composició
Bloc A. Dansa Comunitària
Bloc B. Improvisació del Moviment
Bloc C. Composició del Moviment 

Mòdul Moviment aplicat
Bloc A : Diversitat funcional 

Mòdul Avaluació
Bloc A : Eines d'avaluació aplicades a l'educació 

PROGRAMA  

Mòdul Projectes

Objectius: Donar eines per estructurar i desenvolupar un projecte de formació amb diferents orientacions, i   analitzar i reflexionar projectes existents. 

Bloc d’Estructuració i organització
Docent: Mercè Mateu
Data: 29 de setembre de 2017
Hora: de 15.00 h a 20.00 h 

Mòdul Psicologia

Objectius: Conèixer els canvis globals ( cognitius, emocionals i socials) que tenen lloc en el desenvolupament de les persones entre els sis i els divuit anys i els elements  que influeixen en aquest canvi. Adquirir coneixements bàsics sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge. Conèixer com funciona el desenvolupament motor, cognitiu, social i efectiu i com influeix en les persones per tal de poder intervenir en el seu creixement, sigui per fomentar oportunitats, sigui per afrontar dificultats, i donar eines per desenvolupar a l’aula segons la població i l’etapa evolutiva. 

Bloc de Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Docent:  Nuria Padrós
Data: 30 de setembre de 2017
Hora: de  9.00 h a 14.00 h i 15.00 h a 17.30 h 
Docent: Mila Naranjo
Data: 30 de setembre i 1 d’octubre
Hora: dissabte de 17.30 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h 

Bloc de Psicopedagogia del moviment aplicat a l’aula
Docent: Susana Pérez Testor
Data: 6, 7 8 d’octubre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h. 

Mòdul Moviment i Ritme

Objectius: conèixer l’estructura del propi cos i les seves possibilitats de moviment adquirir el vocabulari corporal i gestual bàsic del moviment, i crear materials i vivències corporals per treballar els continguts escolars.

Bloc de Tècnica Dalcroze
Docent: Eugènia Arús
Data: 27, 28 i 29 d’octubre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h.

Bloc de Moviment per etapes educatives
Docent: Marta Amatriain
Data: dissabte 18 de novembre de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h

Docent: Claudia García Moreso
Data: diumenge 19 de novembre de 2017
Hora: 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h 

Mòdul Composició

Objectius: Investigar, improvisar i concebre una metodologia pròpia de treball per realitzar partitures de  moviment, i la seva aplicació a  diferents tipologies d’estudiants, creant peces coreogràfiques tant individuals com colectives. 

Bloc de Dansa Comunitària
Docent: Amaya Lubeigt i Wilfried van Poppel
Data: 15, 16 i 17 de desembre de 2017
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h. 

Bloc d’Improvisació del Moviment
Docent: Maria Muñoz i Pep Ramis
Data: 19, 20 i 21 de gener de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h. 

Bloc de Composició del Moviment
Docent: Àngels Margarit i Vinyals
Data: 16, 17 i 18 de febrer de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h. 

Mòdul Moviment aplicat

Objectius: Entendre i practicar el concepte de treball amb la diversitat del grup i creació col·lectiva com a base de l’aprenentatge dels processos de creació. 

Bloc de Diversitat funcional
Docent: Jordi Cortès
Data: 10 i 11 de març de 2018
Hora: dissabte i diumenge  de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. 

Mòdul Avaluació

Objectius: reflexionar sobre la necessitat d’avaluar el moviment i sobre els components que intervenen en l’avaluació i adquirir estratègies i elaborar instruments que permetin al professorat una valoració més precisa i ajustada dels processos i els resultats. 

Bloc d’Eines d’avaluació aplicades a l’educació
Docent: Enric M. Sebastiani
Data: 6, 7 i 8 d’abril de 2018
Hora: divendres de 15.00 h a 20.00 h, dissabte de 9.00 h a 14.00h i de 15.00 h a 20.00 h i diumenge de 9.00 h a 14.00 h.  

Programa per descarregar

Presentació Itinerari Moviment i Educació 2017

Títol i preu

Postgrau de títol propi per l’Institut del Teatre
19 crèdits ECTS.
1.320 € més 17 € d’assegurança 

Mòdul Projectes
Bloc d’Estructuració i organització – 70€ 

Mòdul Psicologia
Bloc de Psicologia del desenvolupament i Psicologia de l’Educció – 140€
Bloc de Psicopedagogia del moviment aplicat a l’aula- 140€

Mòdul Moviment i Ritme
Bloc de Tècnica Dalcroze- 140€
Bloc de Moviment per etapes educatives-140€

Mòdul Composició
Bloc de Dansa Comunitària- 140€
Bloc d’Improvisació del Moviment-140€
Bloc de Composició del Moviment-140€

Mòdul Moviment aplicat
Bloc de Diversitat funcional-140€

Mòdul Avaluació
Bloc d’Eines d’avaluació aplicades a l’educació -140€

Al preu de cada bloc cal afegir-hi 17€ en concepte d’assegurança que cal abonar només una vegada en cas d’inscriure’s a més d’un bloc. 

Preinscripció, matriculació i procés de selecció

• Període de preinscripció: del 2 al 31 de maig de 2017

Formulari de preinscripció al Postgrau de Moviment i Educació (word 649 kb)

Període de matriculació: del 5 al 9 de juny de 2017

En el procés de selecció es valoraran els currículums professionals i es tindrà en compte rigorosament l’ordre d’inscripció.  

 

Organització i lloc d'impartició

Direcció: Montserrat Lloret, Núria Plana i Carles Salas 
Coordinació: Pastora Villalón 
Administració: Carol Buitrago

Institut del Teatre - Centre d'Osona
Sant Miquel dels Sants, 20. 08500 Vic
Tel. 938 854 467 / 664 363 313
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 08:00 h a 15:00 h. Dimarts i dijous de 8:00 h a 17:00 h 

Contacte:  postgraus.vic@institutdelteatre.cat  

L’Institut del Teatre es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim establert d’alumnes matriculats.

I també de substituir algun professor i les seves dates si fos necessari,  per causes alienes al nostre Centre.


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat