Logo Institut del Teatre

DIRECTOR/A DE L'ESCOLA D'ENSENYAMENT SECUNDARI ARTÍSTIC/CPD (EESA/CPD) /Resultats fase Verificació i data presentació projecte

15 de desembre de 2017


 

Personal funcionari interí fins a provisió o laboral amb contracte d'interinitat fins a provisió reglamentària.

Resultat fase Verificació i data presentació oral projecte de direcció (dia 17 d'abril de 2018)

Personal funcionari de carrera o laboral fix 

Resultat -DESERTA

Composició de la Comissió de Selecció

Composició de la Comissió de Verificació

Relació definitiva persones admeses i excloses

Relació de persones admeses i excloses

Termini de presentació de sol·licituds:

De l'11 al 22 de gener de 2018 (ambdós inclosos)

CONVOCATÒRIA: DOGC núm. 7532.10.1.2018

BASES: Bases reguladores procés selecció Director/a EESA/CPD

Sol·licitud participació procés de selecció Director/a EESA/CPD
Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat