Logo Institut del Teatre

Talent IT

Logo Talent IT

L’Institut del Teatre vetlla per fer possible que el talent format a les seves escoles, el qual ha estat adscrit a processos de creació vinculats a diferents àmbits de formació de l’IT, trobin espais d’exhibició i contextos professionals on mostrar-se. 

A tots aquells processos que donen com a resultat peces escèniques amb rigor, bona factura i elevat valor artístic, l’IT els hi atorga un segell, una marca que identifica i avala la professionalitat i la qualitat dels materials artístics dels productes escènics que els contenen. 

A aquesta marca, a aquest segell de qualitat, l’hem anomenat “Talent IT”. 

Tots aquests processos, en tot moment han estat acompanyats i supervisats per professionals docents de l’Institut del Teatre i han rebut el suport de la Institució en tant que a capital humà, infraestructures i serveis. 

A continuació podeu veure els treballs que fins ara han guanyat el segell “Talent IT”. 

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat