Logo Institut del Teatre

IT Estudis de Postgrau

Els professionals de les arts escèniques també hem d'aprendre al llarg de la vida. És per això que la IT Estudis de Postgrau desenvolupa estudis de formació continuada en diferents especialitats perquè puguem aprofundir, complementar o, fins i tot, reorientar, les nostres capacitats creatives, tècniques i laborals en els següents focus: 

  • la creació contemporània i les tecnologies digitals
  • la formació pràctica per a la internacionalització dels professionals de l'escena catalana
  • les arts escèniques aplicades a la comunitat i a la creació en el camp de l'educació i la salut
  • la direcció tècnica
  • i altres projectes pel curs 2018-2019

 Us donem la benvinguda a l'IT Estudis de Postgrau de l'Institut del Teatre, la formació continuada líder per als professionals de les arts escèniques. 

 

IT Estudis de Postgrau


 

Si vols rebre informació sobre els cursos especialitzats, postgraus i màsters de l'Institut del Teatre, omple el següent formulari. 


  • * Camps obligatoris

Moltes gràcies!


Informació sobre protecció de dades de caràcter personal:

-Responsable del tractament: Diputació de Barcelona Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat
-Finalitat del tractament: Tramitar i resoldre els processos d’admissió i les proves d’accés dels aspirants i alumnes de l’Institut del Teatre, així com la gestió acadèmica i el seguiment de les seves activitats en aquest centre educatiu.
-Temps de conservació: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric.
-Legitimació del tractament: Execució d’un contracte. Les dades personals sol•licitades són d’obligat lliurament per tal de desenvolupar la relació administrativa que implica la inscripció als cursos de l’Institut del Teatre.
-Destinataris de cessions o transferències: No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.
-Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/


SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat