Logo Institut del Teatre

Qualitat

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat SGIQ-CSD

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i de la Societat del coneixement, els centres d’ensenyament artístic superior han de desenvolupar i garantir polítiques i sistemes de gestió interna de la qualitat que responguin a les necessitats de les mateixes institucions i a les expectatives de la societat.  

Amb la finalitat de garantir un alt nivell de qualitat de l’oferta formativa, d’impulsar una cultura de millora contínua per tal d’aconseguir els objectius previstos i de rendir comptes, el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre (CSD) desenvolupa una eina per sistematitzar i millorar el que fa, així com esmenar les mancances. Aquest instrument és el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-CSD). 

Per al disseny del SGIQ-CSD s’han respectat les indicacions establertes per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en el seu programa AUDIT. El sistema es basa en una sèrie de processos que despleguen les directrius d'aquest programa i que es realitzen per garantir la qualitat dels ensenyaments que s’imparteixen.

En aquest enllaç trobareu els indicadors de qualitat del CSD corresponents als cursos acadèmics 2013-14, 2014-15 i 2015-16.

Compartir

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat